Etický kódex

Medicines for Europe - Zásady správania sa pri interakcii so zdravotníkmi

Genas Kódex správania sa pri interakciách so zdravotníkmi vydaný Medicines for Europe. Viac >>

 

Etický kódex GENAS

genasFarmaceutický priemysel propaguje koncepciu dobrého zdravia a pozitívneho, na zdravie orientovaného prístupu ku každodennému životu. Účinnosť nadobúda etický kódex od 1.7.2015. Prechodné obdobie je do 31.10.2015, kedy musia byť všetci členovia recertifikovaní.   Viac >>

 

Postupy

genasPostupy pri posudzovanie sťažností sú verejne prístupné každému zdravotníckemu pracovníkovi, spoločnosti alebo verejnosti, ktorí konajú v dobrej viere, v duchu zámerov tohto kódexu a v súlade s nimi. Viac >>

 

Štatút etickej komisie a členovia etickej komisie

genasŠtatút etickej komisie farmaceutického priemyslu na Slovensku a postupy pri posudzovaní sťažností. Viac >>

 

Nahlasovanie podnetov

Genas Etický kódex generického farmaceutického priemyslu na Slovensku nadobúda účinnosť 01. júla 2015. Prípadné podnety môžete zasielať na našu adresu. Viac >>

 

«zobraziť 1 z 1 strán»