Etický kódex

Farmaceutický priemysel propaguje koncepciu dobrého zdravia a pozitívneho, na zdravie orientovaného prístupu ku každodennému životu.

Asociácia GENAS kladie dôraz na transparentnosť vzťahov medzi výrobcami liekov a zdravotníckymi pracovníkmi, či zdravotníckymi zariadeniami. Čenovia GENAS sa zaviazali dodržiavať pravidlá uvedené v tomto Etickom kódexe v plnom rozsahu.

Etický kódex GENAS

genasNOVÉ / NEW

Revízia Etického kódexu je účinná od 1.9.2017.

Nový Etický kódex je harmonizovaný s Etickým kódexom Medicines for Europe.

Prechodné obdobie je do 30.11.2017, kedy musia byť všetci členovia recertifikovaní.

Etický kódex asociácie GENAS z 1.7.2015 stráca platnosť k 1.9.2017 kedy nadobúda účnnosť nový EK.
  Viac >>

 

Postupy

genasPostupy pri posudzovanie sťažností sú verejne prístupné každému zdravotníckemu pracovníkovi, spoločnosti alebo verejnosti, ktorí konajú v dobrej viere, v duchu zámerov tohto kódexu a v súlade s nimi. Viac >>

 

Štatút etickej komisie a členovia etickej komisie

genasŠtatút etickej komisie farmaceutického priemyslu na Slovensku a postupy pri posudzovaní sťažností. Viac >>

 

Nahlasovanie podnetov

Genas Etický kódex generického farmaceutického priemyslu na Slovensku nadobúda účinnosť 1.septembra 2017. Prípadné podnety môžete zasielať na našu adresu. Viac >>

 

«zobraziť 1 z 1 strán»