Etický kódex

Farmaceutický priemysel propaguje koncepciu dobrého zdravia a pozitívneho, na zdravie orientovaného prístupu ku každodennému životu.

Asociácia GENAS kladie dôraz na transparentnosť vzťahov medzi výrobcami liekov a zdravotníckymi pracovníkmi, či zdravotníckymi zariadeniami. Čenovia GENAS sa zaviazali dodržiavať pravidlá uvedené v tomto Etickom kódexe v plnom rozsahu.

01.01.2019

Etický kódex GENAS

genasNOVÉ / NEW

Revízia Etického kódexu je účinná od 1.9.2017.

Nový Etický kódex je harmonizovaný s Etickým kódexom Medicines for Europe.

Aktualizovaná verzia Etického kódexu prijatá VZ GENAS dňa 10.12.2018 nadobúda účinnosť od 1.1.2019.
  Viac >>

 

01.01.2019

Členovia etickej komisie

genasŠtatút etickej komisie farmaceutického priemyslu na Slovensku a postupy pri posudzovaní sťažností. Viac >>

 

01.01.2019

Nahlasovanie podnetov

Genas Etický kódex generického farmaceutického priemyslu na Slovensku nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Prípadné podnety môžete zasielať na našu adresu. Viac >>

 

25.04.2019

SPRÁVNY PORIADOK ETICKEJ KOMISIE A ODVOLACEJ KOMISIE ASOCIÁCIE GENERICKÝCH VÝROBCOV GENAS

GenasEtická komisia Asociáce generických výrobcov GENAS rozhoduje v konaní týkajúcom sa kontroly dodržiavania povinností členov Asociácie generických výrobcov GENAS upravených v Etickom kódexe GENAS podľa pravidiel upravených v tomto Správnom poriadku   Viac >>

 

«zobraziť 1 z 1 strán»