Etický kódex

01.01.2019

Etický kódex generického farmaceutického priemyslu na Slovensku nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Prípadné podnety môžete zasielať na našu adresu.

Sídlo združenia:

Asociácia generických výrobcov GENAS
Na Kopci 27
811 02 Bratislava

Kontaktná osoba:

MUDr. Monika Laššanová, PhD.
monika.lassanova@genas.sk

0905 236 107

Odoslaním súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely spracovania zaslanej správy. Pre viac informácii tu