Generiká

18.11.2013

Organizácie výrobcov generických liečiv vo svete

genasDôležité linky na iné organizácie výrobcov generických liečiv vo svete. Viac >>

 

18.11.2013

Časté otázky a odpovede

genasNasledujúce informácie nemôžu nahradiť poradenstvo zo strany kompetentných odborníkov v oblasti farmakológie. S prípadnými ďalšími otázkami sa prosím obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Viac >>

 

18.11.2013

Registrácia

genasGeneriká musia tak ako všetky lieky v rámci procesu registrácie podstúpiť najprísnejšie kontroly kvality a účinnosti. Všetky farmaceutické spoločnosti, ktoré chcú svoje produkty predávať na Slovensku, sa musia riadiť prísnymi predpismi, aby poskytli potrebný dôkaz o ich kvalite. K tomu patrí aj predloženie podrobných podkladov príslušným úradom. Viac >>

 

18.11.2013

Kvalita

genasČlenské spoločnosti zväzu výrobcov generík garantujú kvalitu liekov v najvyššej možnej miere. Kvalita a bezpečnosť našich generík sa priebežne kontroluje nielen počas výroby, ale aj špecifickými medicínskymi štúdiami. Kontrola surovín, kontrola v procese výroby, kontrola hotových liekov. Viac >>

 

18.11.2013

Výroba

genasPríprava a výroba generík je v rukách skúsených odborníkov. Výrobcovia generík vždy určujú nové kritériá s ohľadom na najnovší stupeň vývoja farmaceutickej techniky a výskumu.Investujú namiesto základného výskumu do zabezpečenia kvality a do najmodernejších výrobných kapacít. Právom sú teda uznávanými expertmi na poli galeniky. Viac >>

 

18.11.2013

Účinné látky

genasGeneriká obsahujú len známe účinné látky, ktoré sa už osvedčili v terapeutickej praxi. Generiká sa dostávajú na trh až niekoľko rokov po originálnych liekoch. Kým k tomu dôjde, lekári dané liečivo dlhodobo predpisujú. Jeho pôsobenie a vedľajšie účinky sa dôkladne dokumentujú a zhromažďujú v rozsiahlych databázach. Výrobcovia generík sa opierajú o tieto poznatky. Aj preto patria generiká k najbezpečnejším liekom. Viac >>

 

18.11.2013

Úvod

genasV obdobiach, kedy sú potrebné úsporné opatrenia, sa z generík stáva čoraz významnejší nástroj politikov z rezortu zdravotníctva a zdravotných poisťovní. Prvotriedna kvalita generík ponúkaných na Slovensku garantuje lekársku starostlivosť na vysokej úrovni za prijateľné ceny. Viac >>

 

«zobraziť 1 z 1 strán»