Generiká

18.11.2013

KVALITA

Členské spoločnosti zväzu výrobcov generík garantujú kvalitu liekov v najvyššej možnej miere.

Neustále testy a presná dokumentácia

Kvalita a bezpečnosť našich generík sa priebežne kontroluje nielen počas výroby, ale aj špecifickými medicínskymi štúdiami.

  1. Kontrola surovín
    Suroviny na výrobu našich generík sa nakupujú len od starostlivo vybraných dodávateľov a pravidelne sa preverujú v rámci programu zabezpečenia kvality. Kontroluje sa identita (dodávka správnej suroviny) a čistota (napr. obsah vody, testy na obsah ťažkých kovov) danej suroviny. Napokon sa skúma a posudzuje obsah účinných komponentov v danej surovine. Pri výrobe sa používajú len tie suroviny, ktorých kvalita zodpovedá aktuálnym národným alebo medzinárodným smerniciam.
  2. Kontrola v procese výroby
    Počas výroby sa v polhodinových alebo hodinových intervaloch kontrolujú všetky kritériá (napr. hmotnosť tabliet), ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a účinnosť lieku. Najmodernejšie filtračné zariadenia vo výrobnom sektore zabraňujú tomu, aby sa suroviny a produkty dostali do kontaktu s mikroorganizmami zo vzduchu. Testy expirácie a stálosti sa robia tak, že sa dané lieky skladujú pri rôznych teplotách v suchých i vlhkých podmienkach a následne sa analyzujú. Tieto výsledky predstavujú základné informácie na určenie doby expirácie určitého produktu.
  3. Kontrola hotových liekov
    Po ukončení kontrol v procese výroby sa odoberú vzorky z každej vyrobenej jednotky a opäť sa testuje čistota a obsah účinných látok. Až po úspešne ukončených testov podľa legislatívnych smerníc a predpisov sa povolí predaj daných preparátov. Vďaka vynaloženiu tohto úsilia sa môžu pacienti spoľahnúť na bezpečnosť produktov, ktoré vyrábajú naše členské spoločnosti.