Generiká

18.11.2013

ÚČINNÉ LÁTKY

Generiká obsahujú len známe účinné látky, ktoré sa už osvedčili v terapeutickej praxi.

Žiadne prekvapenia pri pôsobení a vedľajších účinkoch

Generiká sa dostávajú na trh až niekoľko rokov po originálnych liekoch. Kým k tomu dôjde, lekári dané liečivo dlhodobo predpisujú. Jeho pôsobenie a vedľajšie účinky sa dôkladne dokumentujú a zhromažďujú v rozsiahlych databázach. Výrobcovia generík sa opierajú o tieto poznatky. Aj preto patria generiká k najbezpečnejším liekom. Prirodzene, že v rámci medicínskeho výskumu dochádza v súčasnosti k veľkému pokroku. To, ako dlho je nejaká účinná látka známa, však nevypovedá nič o jej účinnosti. Či sa nejaké liečivo dostane na trh v podobe generika, závisí len a len od jeho významu a postavenia v aktuálnej medicínskej terapii. Generická verzia prichádza do úvahy iba pri tých liekoch, ktorých terapeutický úžitok sa jasne preukázal. Generiká nie sú v žiadnom prípade zastarané lieky - zodpovedajú aktuálnemu stupňu vývoja medicínskej liečby.

Iný názov, rovnaký účinok

Mnohí pacienti nedôverujú týmto pre nich novým a neznámym liekom. Pri tom je dosť dobre možné, že ich lekár či lekárka im už dávno nejaké generikum predpisujú. Predovšetkým, ak trpia niektorou z rozšírených chorôb, ako je vysoký krvný tlak či ťažkosti so srdcom a krvným obehom. Zistiť to možno podľa toho, že obvyklý liek má zrazu iné balenie, tabletka inú farbu, alebo liek zložito znejúci názov. Generiká sa často ponúkajú pod názvom, ktorý je kombináciou označenia účinnej látky a názvu spoločnosti. Generický preparát osvedčeného lieku na vysoký krvný tlak potom nenesie nový názov vytvorený umelo, ale dostáva sa na trh napríklad pod označením "Amlopin", doplneným o názov výrobcu. Účinok však ostáva rovnaký.

Lepšia znášanlivosť a ľahšie užívanie

Medikament často obsahuje len veľmi malé množstvo medicínsky účinnej látky. Na to, aby liek získal určitú formu (napr. tabletky) a štruktúru, sú potrebné ďalšie látky. Tieto takzvané "pomocné látky" sa musia znášať s účinnou substanciou a majú podľa možností uľahčiť užívanie a znášanlivosť lieku.
V tomto ohľade ponúkajú generiká pacientom významnú výhodu. Prichádzajú na trh až niekoľko rokov po originálnom lieku. V tomto období hľadajú výrobcovia generík iné kombinácie pomocných látok, ktoré pozitívne ovplyvňujú to, akou rýchlosťou a kde v tele má liečivá substancia pôsobiť. Vďaka tomu je možné ešte viac optimalizovať znášanlivosť lieku. Dobrým príkladom sú preparáty na liečbu reumy. Výrobcovia generík vyvinuli špeciálnu receptúru, ktorá umožňuje, aby sa účinná látka uvoľňovala postupne po určitú dobu. A tak dnes existujú generické preparáty na liečbu reumy, ktoré majú ten istý účinok ako originálne lieky, ale nemusia sa brať dva-trikrát, ale iba raz denne. Aj pri zmenenej receptúre však stále platí základné pravidlo, že účinok generika musí zodpovedať originálu.