Generiká

18.11.2013

ÚVOD

V obdobiach, kedy sú potrebné úsporné opatrenia, sa z generík stáva čoraz významnejší nástroj politikov z rezortu zdravotníctva a zdravotných poisťovní. Prvotriedna kvalita generík ponúkaných na Slovensku garantuje lekársku starostlivosť na vysokej úrovni za prijateľné ceny.

Vysoko kvalitné lieky za prijateľné ceny

Generiká sú cenovo výhodnejším variantom rokmi overených a osvedčených liekov. Obsahujú tú istú účinnú látku ako originálny liek a majú rovnakú kvalitu a účinok. Sú mu rovnocenné vo všetkých ohľadoch, ktoré sú dôležité z hľadiska účinnosti, kvality a bezpečnosti. To platí predovšetkým pre:

  • účinnú látku
  • obsah účinnej látky
  • kvalitu a expiračnú dobu
  • spôsob a oblasť použitia

Generiká majú rovnaké terapeutické využitie ako porovnateľné, už známe lieky. Líšia sa len názvom a cenou: generiká sú ponúkané pod iným názvom a sú pri uvedení na trh približne o polovicu lacnejšie ako porovnateľné originálne lieky.

Lacnejšie vďaka odpadnutiu drahého základného výskumu

Vývoj medikamentov si vyžaduje nákladné a drahé výskumné práce. Preto sú nové účinné látky počas mnohých rokov patentovo chránené. Po uplynutí tejto ochrannej lehoty smú aj iné farmaceutické spoločnosti prinášať na trh medikamenty s danou účinnou látkou. Spoločnosti, ponúkajúce generiká, potom nakupujú overené účinné látky od známych producentov a vyrábajú generické verzie originálnych liekov. Tým odpadajú vysoké náklady na výskum, ktoré tvoria cca 15 až 20 percent ceny lieku. V rámci farmaceutických technológií a medicínskeho know-how o optimálnej výrobe liekov dochádza v súčasnej dobe k veľký pokrokom. Preto je dnes možné vyrábať generiká v najmodernejších výrobných podmienkach s výrazne nižšími nákladmi. Tieto výhody v rámci produkcie a nákladov sa odzrkadľujú aj v ich cene.

Dôkladne testované lieky

Zákon o liekoch upravuje, ktoré lieky je možné ponúkať na trhu a predpisovať. Rovnako ako pre originálne lieky, aj pre generiká platia najprísnejšie pravidlá na kontrolu ich kvality a účinnosti. Každý liek musí prejsť zložitým procesom testovania a schvaľovania. Pri generiku sa dbá práve na to, aby bolo zameniteľné za originálny liek bez rizika pre pacientov. Účinnosť a biologická dostupnosť generika v tele musia zodpovedať originálnemu lieku. V odbornej terminológii sa táto zameniteľnosť nazýva "bioekvivalencia". Vďaka nej majú pacienti záruku, že generiká sú z hľadiska bezpečnosti a účinnosti rovnako dobré ako ich vzory.

Pretože pomáha účinná látka, a nie názov

Generiká sa medzičasom v mnohých krajinách presadili ako cenovo výhodnejšia, ale inak rovnocenná alternatíva k drahým liekom, ktorým vypršala doba patentovej ochrany. V Nemecku je už každý druhý predpísaný medikament generikum. Z medicínskeho hľadiska neexistuje rozdiel, či sa predpíše generikum alebo porovnateľný originálny liek. To, či a ako nejaký liek pôsobí, závisí od účinnej látky a zloženia lieku, nie od jeho názvu, ktorý sa nachádza na obale.

<< Späť |