Generiká

18.11.2013

VÝROBA

Príprava a výroba generík je v rukách skúsených odborníkov. Výrobcovia generík vždy určujú nové kritériá s ohľadom na najnovší stupeň vývoja farmaceutickej techniky a výskumu.

Počiatky výroby liekov

Náuka o príprave a výrobe liekov sa označuje ako "galenika". Tento pojem sa odvodzuje od mena gréckeho lekára a lekárnika Galena z Pergamonu. Galenos vyvinul prvotnú formu liečby pomocou liekov s pevne danými procedúrami a pravidlami. Každému liečebnému prostriedku sa pripisovala istá účinnosť a ustanovili sa presné pokyny na jeho prípravu.

Galenika dnes - liečiť spoľahlivými medikamentmi

Výrobcovia generík investujú namiesto základného výskumu do zabezpečenia kvality a do najmodernejších výrobných kapacít. Právom sú teda uznávanými expertmi na poli galeniky. Ku galenike patrí i voľba optimálnej formy podávania lieku. Pretože je rozdiel, či sa má nejaká účinná látka podávať vo forme tablety, injekcie či roztoku. Po uplynutí ochrannej patentovej lehoty smú výrobcovia generík pri dodržaní prísnych medicínskych predpisov vylepšiť spôsob podávania originálneho lieku tak, aby sa pacientom uľahčilo jeho užívanie. Farmaceutické technológie, ktoré sa pri tom využívajú, sú dôležitým kritériom kvality určitého lieku.

Neustále kontroly podľa smerníc WHO

Keďže sú generiká cenovo výhodnejšie, často sa tvrdí, že majú horšiu kvalitu ako porovnateľné originálne preparáty. Práve preto výrobcovia generík veľmi starostlivo kontrolujú účinnosť a bezpečnosť svojich preparátov. Kontroly kvality sa začínajú už pri výbere surovín a pokračujú neustálymi kontrolami pri procese výroby až po analýzu hotových liekov. Trvalú vysokú kvalitu generík garantuje striktné dodržiavanie smerníc GMP ("Good Manufacturing Practice"). Tieto smernice boli vypracované na základe iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a zaručujú dodržanie najprísnejších kvalitatívnych štandardov pri výrobe liekov. Dnes sú smernice GMP záväzné pre výrobcov liekov na celom svete. Všetci členovia zväzu výrobcov generík tieto smernice striktne dodržiavajú, aby tak garantovali čo najväčšiu bezpečnosť vyrábaných liekov. Až po úspešne ukončenom testovaní podľa príslušných platných legislatívnych nariadení je možné povoliť predaj daných preparátov.