GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce  výrobcov generických a biologicky podobných liekov.

Asociácia vznikla 7.8.2000.

Genas