Predsedníctvo

Predsedníctvo asociácie GENAS na roky 2019 a 2020

MUDr. Terézia Szádocka, MPH (EGIS)
predseda asociácie GENAS

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD. (Sandoz)
prvý podpredseda asociácie GENAS

Mgr. Daniel Širka (Krka)
podpredseda asociácie GENAS

     

Dr. Tomáš Zaťko, MBA (Teva)
podpredseda asociácie GENAS

Mgr. Helena Liebenberger (Zentiva)
podpredseda asociácie GENAS
zodpovedný za Pracovnú skupinu pre legislatívu

Mgr. Ivan Kraszkó (Mylan)
podpredseda asociácie GENAS
zodpovedný za
Pracovnú skupinu pre
public relation