Užitočné linky

Zdravotníctvo na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Svetová zdravotnícka organizácia www.who.sk
Štátny ústav kontroly liečiv www.sukl.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská lekárnická spoločnosť www.slek.sk
Asociácia lekárnikov Slovenska www.als.sk
Slovenská lekárska spoločnosť www.sls.sk
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute www.hpi.sk
Asociácia distributérov liekov a zdravotníckych pomôcok v SR www.adl.sk
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) www.aifp.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs.sk
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku www.farmako-ekonomika.sk
Lekárska fakulta UK www.fmed.uniba.sk
Farmaceutická fakulta UK www.fpharm.uniba.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita www.szu.sk
Slovenská Zdravotnícka Sieť www.healthnet.sk
Zdravotnícky informačný servis www.medicus.sk
NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ www.nczisk.sk
Štatistický úrad www.statistics.sk
I-Europa, s.r.o. - monitoringu vývoja politiky v oblasti zdravotníctva a farmaceutického priemyslu v EÚ i na Slovensku www.euractiv.sk
Asociácia na ochranu práv pacientov SR www.aopp.sk
Zbierka zákonov www.zbierka.sk

Dôležité linky na iné organizácie výrobcov generických liečiv vo svete

Medicines for Europe www.medicinesforeurope.com
Deutscher Generikaverband www.generika.de
Österreichischer Generikaverband www.generikaverband.at

Farmaceutický priemysel vo svete

Európska federácia farmaceutického priemyslu EFPIA www.efpia.org
Farmaceutická legislatíva EU www.pharmacos.eudra.org
Informácie o farmaceutickom priemysle www.esra.org
www.pharmatimes.co.uk
www.nera.com
www.pharmainfo.com
Drug Information Association (DIA) www.diahome.org/DIAHome
Drug InfoNet www.druginfonet.com
Zdravie-EÚ. Portál Európskej únie o verejnom zdraví http://ec.europa.eu/health-eu/
European Medicines Agency (EMEA) www.emea.europa.eu
Food and Drug Administration., USA (FDA) www.fda.gov
International Conference on Harmonisation - ICH www.ich.org/cache/compo/
MedDRA - the Medical Dictionary for Regulatory Activities www.meddramsso.com