Novinky

16th BIOSIMILAR MEDICINES CONFERENCE

BIOSIMILAR MEDICINES: UNLOCKING THE FULL POTENTIAL OF BIOLOGICS Viac >>

 

STRETNUTIE ZÁSTUPCOV ŠÚKL A SOOL

BRATISLAVA – v uplynulých dňoch prebehlo rokovanie predstaviteľov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Slovenskej organizácie pre overovanie liekov. Viac >>

 

Pacientka mala za onkoliek doplácať stovky eur

Minister Tomáš Drucker ide meniť zákon, ktorý platí od 1. januára 2018 Viac >>

 

ŠÚKL UPOZORŇUJE NA INTERNETOVÝ PREDAJ LIEKOV NEZNÁMEHO PÔVODU

BRATISLAVA, 23. januára 2018 - Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že  zaevidoval podnety týkajúce sa webovej stránky www.ru-486.eu, ktorá ponúka aj lieky viazané výlučne na lekársky predpis a lieky, ktoré nie sú registrované v SR. Predmetné lieky sú neznámeho pôvodu a nespĺňajú požiadavky zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Štátny ústav pre kontrolu liečiv tak nemôže zaručiť ich kvalitu, účinnosť a bezpečnosť. Viac >>

 

Penetrácia biosimilárnych liekov na slovenský trh je malá

Poisťovne vítajú lepšiu edukáciu lekárov a pacientov v tejto oblasti. Okrúhly stôl Zdravotníckych novín. Viac >>

 

Obava z obmedzenia dostupnosti generík trvá

Aký bol pre nás rok 2017? Očami MUDr. Moniky Laššanovej, PhD. v Zdravotníckych novinách. Viac >>

 

Členovia GENAS-u úspešne absolvovali školenie z Etického kódexu, ktorý navrhuje vyššie etické štandardy než právne predpisy Slovenskej republiky.

Asociácia generických výrobcov GENAS sprísnila Etický kódex, a to v súlade s Etickým kódexom Medicines for Europe.  Asociácia sa zároveň zaviazala, že úspešne preškolí na nový Etický kódex všetkých jej 13 členov, a to do 30. novembra 2017. Viac >>

 

Biosimilars bezpečnosť a účinnosť

Tak ako všetky lieky, aj biologické lieky fungujú interakciou s telom na dosiahnutie terapeutického výsledku, alebo mechanizmami, ktoré sú na mieru prispôsobené požadovanému cieľu. Viac >>

 

«zobraziť 1 z 5 strán»