Novinky

Health at a Glance Report highlights public value of generic, biosimilar and value added medicines

The European Commission and OECD – Health at a Glance: Europe 2018 –recommends further use of generic and biosimilar medicines to further tackle wasteful spending in healthcare systems. The uptake of generic and biosimilar medicines varies widely across countries despite the opportunities to treat more patients and improve the sustainability of healthcare budgets. There is a need for more demand-side policies and incentives to encourage the use of generic and biosimilar medicines. Viac >>

 

Stanovisko asociácie GENAS k výzve ministerstva zdravotníctva

Asociácia generických výrobcov liekov GENAS, ktorá  združuje 15 farmaceutických spoločností, vyjadruje nesúhlas s 48 hodinovou ultimatívnou a nesystémovou požiadavkou MZ na výrobcov liekov, súvisiacou s podaním špeciálnych cenových návrhov na zníženie cien, ale súčasne ponúka ďalšie možnosti úspor verejných zdrojov.  Viac >>

 

Ministerstvo zdravotníctva nedopustí, aby sa zvyšovali doplatky pacientom

​Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa rozhodla nepodpísať revíziu úhrad liekov. Pacient a dostupnosť jeho liečby je pre ňu na prvom mieste a nakoľko farmaceutické spoločnosti nevyužili ústretový krok ministerstva a neboli ochotné pristúpiť na predloženie nových cenových návrhov, ktoré by garantovali, že v prípade revízie úhrad, ktorá sa v plnom rozsahu nevykonala na Slovensku sedem rokov, nestúpnu doplatky pacientom, ministerka zdravotníctva k navrhovanej revízii úhrad nepristúpila. Viac >>

 

Stanovisko asociácie GENAS ku konaniu o námietkach proti rozhodnutiu ministerstva č. S10871-2018-OKC-14332/LKUK001

Asociácia generických výrobcov GENAS, ktorá združuje 15 spoločností, v súvislosti s námietkou zdravotnej poisťovne Dôvera k predmetnému Rozhodnutiu (ID námietky: N 685, ktoré sú na portáli „Kategorizácia“ zverejnené pod ID konania: K 422) podanej dňa 23. 10. 2018 a následného odporúčania Kategorizačnej rady zo dňa 06. 11. 2018, aby sa námietke vyhovelo a napadnuté Rozhodnutie sa zrušilo, vyjadruje znepokojenie s neštandardným a nesystémovým procesom zmeny úhrad veľkej skupiny liekov,  najmä generických. Viac >>

 

Každý liek môže mať nežiaduci účinok

Účinná látka biosimiláru je vždy rovnaká ako pri originálnom lieku. Článok zo Zdravotníckych novín. Viac >>

 

Nórska štúdia NOR-SWITCH

Ekonomická dostupnosť biosimilárnych liekov neostala bez povšimnutia štátnymi autoritami v mnohých vyspelých krajinách. Posledným článkom v biosimilárnom "puzzle" pri liečbe Crohnovej choroby, reumatoidnej artritídy a psoriázy sa tak stala nórska štúdia NOR-SWITCH, ktorá ukázala, že zavedenie biosimilárnych liekov do terapeutickej praxe by mohlo zmenšiť narastajúci rozdiel medzi možnosťami súčasnej medicíny a finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Viac >>

 

LIST ZAINTERESOVANÝM STRANÁM O UPLATŇOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dáva do pozornosti List zainteresovaným stranám o uplatňovaní bezpečnostných prvkov v súlade so smernicou 2011/62/EÚ o falšovaných liekoch. Je to spoločný dokument Európskej komisie, Európskej liekovej agentúry (EMA) a Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) o povinnostiach jednotlivých účastníkov dodávateľského reťazca v súvislosti s uplatňovaním danej smernice. Viac >>

 

US interference unacceptable in EU legislative proposal for an SPC manufacturing waiver

The US patent and trademark office (USPTO), together with the US Trade Office (USTR) and the US Department of Commerce, is holding this week a dedicated, Government official only briefing on the EU legislative proposal for a Supplementary Protection Certificate (SPC) manufacturing waiver. The meeting, which will be conducted under Chatham house rules, will take Tuesday, October 23rd in Brussels. Viac >>

 

«zobraziť 1 z 8 strán»