Novinky

27.09.2018

Inštitút INEKO zverejnil analýzu biosimilarnych liekov:

Biosimilárne lieky môžu ušetriť desiatky miliónov eur

K novým biologickým liekom postupne po vypršaní platnosti ochranných patentov vznikajú biologicky podobné, resp. biosimilárne lieky. Využívajú sa napríklad pri liečbe autoimunitných ochorení, rakoviny, cukrovky ale aj viacerých zriedkavých ochorení.

Biosimilárne lieky zaregistrované v Európskej liekovej agentúre (EMA) sú rovnako účinné a bezpečné ako ich referenčné lieky. Zvyčajne sú podstatne lacnejšie, keďže nemajú také vysoké náklady na výskum a vývoj. V princípe sa dajú prirovnať ku generickým liekom, ktoré vznikajú ako alternatíva k tradičným originálnym liekom vyrobeným na chemickom základe. Biologické lieky majú na rozdiel od tradičných liekov podstatne zložitejšiu štruktúru, keďže vznikajú na živom základe. Táto štruktúra sa nedá replikovať, dokonca ani každá šarža referenčných liekov nie je identická. Preto pri biosimilárnych liekoch nejde o totožné, ale o vysoko podobné alternatívy referenčných liekov.

http://www.ineko.sk/clanky/biosimilarne-lieky-mozu-usetrit-desiatky-milionov-eur

https://ineko.blog.sme.sk/c/492741/biosimilarne-lieky-mozu-usetrit-desiatky-milionov-eur.html