Novinky

21.12.2018

Chrípka či nádcha? Antibiotiká nepomôžu!

Prišli na svet nedopatrením, spôsobili revolúciu vo farmakoterapii a v súčasnosti ich do organizmu prijímame omnoho častejšie, než si uvedomujeme. Antibiotiká.

Časopis Lekárnik 12/2018

AUTORKA: Martina Podžubanová, študentka 2. ročníka FaF UK, Bratislava

 

Genas