Novinky

30.11.2017

Čo potrebujem vedieť o biologicky podobných liekoch - informácie pre pacientov

Európska komisia sprístupnila materiál:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/26643

sk-patient-qa-on-biosimilars-nov-2017-final-for-publication_rev-pdf [ 6.02 MB ]