Novinky

03.11.2017

GENAS má nový etický kódex

Článok zo Zdravotníckych novín č. 38 z 26.10.2017

Asociácia generických výrobcov GENAS sprísnila etický kódex. Etický kódex  v mnohých oblastiach presahuje všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a dodatočné požiadavky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Kódex je tiež plne v súlade s európskymi etickými pravidlami.  "Prijatie a dodržiavanie kódexu je potrebnou podmienkou členstva v asociácii generických výrobcov," vysvetlila jej predsedníčka MUDr. Terézia Szádocka. Ako dodala, nová verzia adaptuje prísne etické pravidlá, ktoré prijalo medicines for Europe, európske združenie výrobcov generických a biologicky podobných liekov na konci roku 2015.

Kódex taktiež vyžaduje preškolenie zástupcov generických spoločností a stanovuje prísne etické pravidlá pre prácu zástupcov farmaceutických spoločností. Ako doplnila T.Szádocka, etický kódex GENAS reguluje správanie farmaceutických spoločností, a to v širšom rozsahu ich činností. Definuje nielen vizualizáciu propagačných materiálov, ale aj činnosť obchodných zástupcov, sponzorovanie kongresov a organizovanie sympózií, firemných vzdelávacích seminárov či granty.

Kódex upravuje aj vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi, komunikáciu a verejnosťou, obchodné vzťahy s partnermi, ako aj poskytovanie rabatov.