Novinky

21.05.2018

Generiká šetria peniaze pacientov, ich spotreba však na Slovensku stále klesá

Klesajúci trend má aj vstup nových generík na trh. Pokiaľ nedôjde k zmene zákona, hrozí  kolaps liekovej politiky.

Slovenskí pacienti doplatia ročne za lieky desiatky miliónov eur. Pokiaľ by sa však u nás viac užívali generiká, teda náhrady originálnych liekov, mohli by výrazne usporiť. Príchod generík na trh tiež pomáha šetriť verejné zdroje, ktoré v zdravotníctve chýbajú. Ich spotreba na Slovensku napriek tomu klesá.

Znižuje sa aj počet žiadostí na vstup nových generík do systému úhrad od zdravotných poisťovní.  „Významný pokles žiadostí nových generík do kategorizácie bude viesť k poklesu ich dostupnosti pre pacientov v budúcnosti,“ povedal Ivan Kraszko, podpredseda Asociácie generických výrobcov liekov GENAS.

Na rozdiel od iných krajín má spotreba generík na Slovensku už roky klesajúci trend.  V rámci krajín OECD medzi rokmi 2000 a 2013 nedošlo podľa vládnych analytikov k poklesu podielu generík na celkovom množstve spotrebovaných liekov v žiadnej inej krajine okrem Slovenska. V roku 2015 mohli pacienti voľbou liekov s najnižším doplatkom ušetriť 32 miliónov eur, vypočítali analytici v správe z revízie výdavkov v zdravotníctve.

Okrem spotreby klesá aj počet nových generík, s ktorými chcú výrobcovia vstúpiť na slovenský trh. Potvrdili to najnovšie dáta z medziročného porovnania  podaných žiadostí na ministerstvo zdravotníctva . Riešiť situáciu nepomohli ani nedávne zmeny v liekovej politike, práve naopak. Novelizácia zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín priniesla od začiatku roka viacero problémov. Obavy zo zmien už viackrát vyjadrili aj pacientske organizácie vrátane najväčšej Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

 „Potvrdil sa pokračujúci klesajúci trend v prvom kvartáli 2018 po zavedení nových limitujúcich reštrikcií na vstup nových generík na slovenský trh.  Jeden z hlavných generátorov úspor zdá sa  klesá asi aj vplyvom novej legislatívy. Ak bolo očakávanie kompenzácie časti nárastu vynaložených nákladov na nové inovatívne lieky po rozšírení možnosti ich vstupu s novou legislatívou,  tento predpoklad sa bude zrejme pri tomto trende ťažko plniť,“ uviedol Kraszko.

Upozornil, že pokiaľ nedôjde urýchlene k zmene zákona, môže hroziť  kolaps liekovej politiky, zvýšené doplatky pre pacientov a vysoké bariéry vstupu generických liekov do kategorizácie  z dôvodu zle nastavenej legislatívy.

Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sprísnila cenotvorbu generických, ako aj biologicky podobných liekov. Generický liek musí byť pri vstupe na trh po novom lacnejší o 45 percent v porovnaní s originálom. Ďalšie generiká, ktoré chcú vstúpiť na trh, musia zlacniť  ešte viac. Podmienky sa sprísnili aj pre vstup biologicky podobných liekov tzv. biosimilars.
„Podľa novej legislatívy sa aj napríklad zmena veľkosti balenia existujúceho generika už považuje za nové generikum a podlieha cenovému konaniu, čo má negatívny dopad už na všetky existujúce balenia v zozname. Už aj zdravotné poisťovne avizujú, že náklady na lieky sa nebudú dať ušetriť ako pôvodne deklarovalo ministerstvo zdravotníctva, keď sa prijímala novela zákona v roku 2017,“ priblížil Kraszko dopad novej legislatívy v praxi.

Čo sú to generické lieky ?

Generiká = Vysoko kvalitné lieky za prijateľné ceny

Generiká sú cenovo výhodnejším variantom rokmi overených a osvedčených liekov. Obsahujú tú istú účinnú látku ako originálny liek a majú rovnakú kvalitu a účinok. Sú mu rovnocenné vo všetkých ohľadoch, ktoré sú dôležité z hľadiska účinnosti, kvality a bezpečnosti. To platí predovšetkým pre:

účinnú látku

obsah účinnej látky

kvalitu a expiračnú dobu

spôsob a oblasť použitia

Generiká majú rovnaké terapeutické využitie ako porovnateľné, už známe lieky. Líšia sa len názvom a cenou: generiká sú ponúkané pod iným názvom a sú pri uvedení na trh približne o polovicu lacnejšie ako porovnateľné originálne lieky

Nižšia cena  generika predstavuje rovnakú kvalitu a bezpečnosť  pre pacienta. Z pohľadu liečby pacienta žiadny rozdiel teda nie je.  Náhradný liek aj originál majú rovnaké účinné látky, sú rovnako bezpečné aj kvalitné. Platia pre ne prísne pravidlá na kontrolu kvality a účinnosti, prechádzajú tiež zložitým procesom testovania a schvaľovania.

Zákon nerozlišuje rôzne kategórie liekov z pohľadu účinnosti, bezpečnosti a kvality. Liek má len jednu kvalitu, buď ju spĺňa alebo nespĺňa. A je to jedno či sa jedná o generikum, alebo originál. Povolenie na vstup na trh môže dostať iba generikum, ktoré potvrdí rovnakú biologickú dostupnosť ako má originálny liek. Tento parameter spoľahlivo garantuje rovnakú bezpečnosť a účinnosť ako má originálny liek, keď  sa podá pacientovi.

Generické lieky sú už dostupné v širokom zastúpení, prakticky takmer vo všetkých terapeutických skupinách.
Už aj niektoré inovatívne biologické lieky majú svoje podobné náhrady. Tieto sa volajú biosimilárne lieky. Ich široké použite významne zníži náklady na liečbu pacientov s vážnymi často krát dlhodobými ochoreniam . Umožní to, aby boli liečení aj pacienti, ktorí si z dôvodov vysokých nákladov na originálny  liek, nemohli dovoliť danú liečbu,“
vysvetlil Kraszko.