Novinky

17.04.2019

"Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?"

 

Čo priniesla novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia účinná od 1. januára 2018?

Vyberám len dve oblasti, ktoré diskutujeme na prednáškach z predmetu Sociálna farmácia a farmakoekonomika na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dovoľujem si zacitovať vybrané publikácie a stanoviská k danej téme. Študenti farmácie vidia v praxi exemplárne príklady, ako sa nemá robiť štátna lieková politika. Vyzerá to, akoby sa očakávania nestretli s realitou.

„Základným cieľom novely 363/2011 je rozšírenie možností zdravotnej starostlivosti s dôrazom na preukázanie nákladovej efektívnosti liečby v súlade s dlhodobou udržateľnosťou zdrojov verejného zdravotného poistenia.” Mrva P, Kalavská A, Petrovič M, Vulevová M. Návrh novely zákona 363/2011. Farmakoekonomika a lieková politika. 2018;14(1):38-39.

„Novokategorizované lieky, ktorých efektívnosť nebola hodnotená, spotrebúvajú prostriedky verejného zdravotného poistenia, ktoré by mohli byť využívané na zlepšenie dostupnosti liekov, ktorých efektívnosť je preukázaná podľa štandardných pravidiel. Tento stav sa bude v blízkej dobe zhoršovať. Revízia preto odporúča vykonať ďalšiu novelizáciu zákona, inak hrozí, že verejné zdravotné poistenie nebude mať prostriedky ani na štandardné lieky.” Dančíková Z, Grajcarová L, Kozák D, et al. Revízia výdavkov na zdravotníctvo II. Priebežná správa. November 2018. Dostupné na: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/revizia-vydavkov.html.

„Počas 1,5-ročného obdobia (01/01/2017 – 30/06/2018) bolo registrovaných 25 liekov na zriedkavé ochorenia a onkologické ochorenia. Do januára 2019 bolo zo strany držiteľov rozhodnutí o registrácii podaných do kategorizačného procesu na Ministerstve zdravotníctva SR z tejto skupiny len 10 žiadostí o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku. Z uvedených 10 žiadostí až pri 8 liekoch neboli predložené údaje o relatívnej účinnosti a nákladovej efektívnosti.“ Huic M, Lipska I, Tesar T. Making High Value Medicines Available in the CEE: a survey of Multiple CEE countries. Presentation at the symposium Accessibility & impact of high value medicines, London, January 16, 2019. Available from: https://www.accessibility-symposium.org/.

„Pri efektívnom využívaní verejných zdrojov bude podporený vstup generických a biologicky podobných liekov.” Mrva P, Kalavská A, Petrovič M, Vulevová M. Návrh novely zákona 363/2011. Farmakoekonomika a lieková politika. 2018;14(1):38-39. „Novela zákona 363 sťažila vstup nielen nových, ale aj ďalších generických a biologicky podobných liekov na trh, čo sa prejavilo stagnáciou generického trhu v počte predaných balení, čo v konečnom dôsledku znamenalo aj nevyužitú možnosť šetriť verejnými prostriedkami.” Szádocká T. Čelíme veľkej neistote. Asociácia generických výrobcov. Január 2019. Dostupné na: https://mediweb.hnonline.sk/diskusia/nazory/celime-velkej- neistote.

„V rokoch 2016, 2017 a v prvej polovici 2018 neboli kategorizované žiadne nové biosimilárne lieky, čo sa dá spätne hodnotiť aj ako stratená príležitosť ušetriť verejné zdroje, resp. ponúknuť liečbu viacerým pacientom.” Goliaš P. Analýza stavu a možností širšieho využívania biosimilárnej liečby na Slovensku. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. September 2018. Dostupné na:http://www.ineko.sk/clanky/biosimilarne-lieky-mozu- -usetrit-desiatky-milionov-eur.

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)
Vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave