Novinky

08.02.2017

Minister zdravotníctva v Írsku môže prijať opatrenia na zvýšenie dostupnosti biologicky podobných liekov pacientom.

Tlačová správa Medicines for Europe

Medicines for Europe a jej írsky člen Health Enterprise Alliance (HEA) vyzvali írsku vládu, aby sa ujala vedenia pri odstraňovaní prekážok v politike zavádzania biologicky podobných liekov v Írsku.

Biologicky podobné lieky budú hrať kľúčovú úlohu v zvyšovaní dostupnosti vysoko kvalitnej biologickej liečby pre írskych pacientov a zároveň pomôžu znížiť výdavky za lieky pre pacientov a zdravotné poisťovne.

Minister zdravotníctva drží kľúč k odstráneniu prekážok pri konkurencii biologicky podobných liekov v Írsku.

Dnes sa Medicines for Europe, spolu s jej írskou národnou asociáciou Health Enterprise Alliance (HEA), venovala prínosom stimulovania konkurencie na trhu s biologickými liekmi v Írsku. Prekážky na trhu neúmyselne viedli k nízkej úrovni konkurencie  a dôsledkom toho Írsko prišlo o výhody biologicky podobných liekov. V súčasnosti má Írsko jeden z najnižších podielov biologicky podobných liekov v celej Európe. Efektívna politika biologicky podobných liekov by mala odstrániť prekážky pre konkurenciu a umožniť Írsku dostať sa až na vrchol európskej ligy.

Adrian van den Hoven, generálny riaditeľ Medicines for Europe, zdôraznil, že na uvoľnenie úplného potenciálu  biologicky podobných liekov potrebuje Írsko odstrániť prekážky k efektívnej konkurencii.  10-ročné skúsenosti s biologicky podobnými liekmi v Európe potvrdili, že biologicky podobné lieky môžu výrazne zlepšiť dostupnosť liekov a zároveň prispieť k udržateľnosti výdavkov na lieky z verejných zdrojov. Zdieľanie ziskov medzi pacientmi, lekármi a platiteľmi (nemocnicami alebo rozpočtom zdravotníctva) v konkurenčnom prostredí u biologicky podobných liekov, je silným nástrojom, ktorý umožní prístup k liečbe, poskytne liečebné alternatívy a dosiahne konkrétne výsledky v šetrení verejných zdrojov za lieky.  „Írsko potrebuje zvýšiť podiel na trhu s biologicky podobnými liekmi. Európske regulačné agentúry a lekárske spoločnosti ako napr. EULAR, ECCO alebo ESMO v širokej miere podporujú „switching“ lekármi na základe bohatých klinických skúseností a údajov, ktoré sú k dispozícii za 10 rokov používania biologicky podobných liekov v terapeutickej praxi.“

Priekopníci v oblasti biologicky podobných liekov, ako napr. Nemecko, boli svedkami radikálneho zlepšenia v dostupnosti modernej liečby pre pacientov ako z hľadiska počtu liečených pacientov, tak aj ich skoršieho zaradenia do liečebného cyklu tam, kde je to medicínsky vhodné. Zároveň priniesli úspory do rozpočtu zdravotníctva a umožnili reinvestície do systému zdravotnej starostlivosti na potrebné služby a produkty.

O skupine pre biologicky podobné lieky

Skupina pre biologicky podobné lieky je sektorovou skupinou Medicines for Europe a reprezentuje vedúce spoločnosti vyvíjajúce, vyrábajúce a uvádzajúce biologicky podobné lieky na trh po celej Európe. Naši členovia vytvárajú konkurenčné prostredie s biologickými liekmi a tým zvyšujú dostupnosť vysoko inovatívnej liečby pacientom v Európe a po celom svete a podporujú udržateľnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti.

O Medicines for Europe

Medicines for Europe reprezentuje priemysel s generickými, biologicky podobnými liekmi ako aj priemysel s liekmi s pridanou hodnotou po celej Európe. Jeho víziou je poskytnúť udržateľnú dostupnosť vysoko kvalitných liekov na základe 5 pilierov: pacienti, kvalita, hodnota, udržateľnosť a partnerstvo. Jeho členovia zamestnávajú 160 000 ľudí vo viac ako 350 fabrikách a R&D laboratóriách v Európe a investujú až 17 % z ich obratu do inovácie liekov. Členovia Medicines for Europe z celej Európy nielen že zvyšujú dostupnosť liekov, ale aj prinášajú zlepšenie v oblasti zdravia. Hrajú kľúčovú rolu pri vytváraní udržateľných európskych systémov zdravotnej starostlivosti tým, že pokračujú v poskytovaní vysoko kvalitných účinných generických liekov a zároveň inovujú, aby vytvorili nové biologicky podobné lieky a prinášajú na trh lieky s pridanou hodnotou, ktoré prinášajú lepšie výsledky v oblasti zdravia, väčšiu efektívnosť a/alebo zvýšenú bezpečnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom.

Pre detailnejšie informácie, prosím, sledujte www.medicinesforeurope.com a Twitter @medicinesforEU

http://www.medicinesforeurope.com/news/health-minister-can-take-action-toincrease-patient-access-to-biosimilar-medicines-in-ireland/

irsko.pdf [ 186.26 KB ]

mfe-biosimilars.pdf [ 1.14 MB ]