Novinky

15.11.2018

Ministerstvo zdravotníctva nedopustí, aby sa zvyšovali doplatky pacientom

​Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa rozhodla nepodpísať revíziu úhrad liekov. Pacient a dostupnosť jeho liečby je pre ňu na prvom mieste a nakoľko farmaceutické spoločnosti nevyužili ústretový krok ministerstva a neboli ochotné pristúpiť na predloženie nových cenových návrhov, ktoré by garantovali, že v prípade revízie úhrad, ktorá sa v plnom rozsahu nevykonala na Slovensku sedem rokov, nestúpnu doplatky pacientom, ministerka zdravotníctva k navrhovanej revízii úhrad nepristúpila.

„Je nám ľúto, že napriek našej snahe z viac ako 300 výrobcov v prospech pacienta zareagovali len dvaja, čo považujeme zo strany farmaceutického priemyslu za absolútnu ignoráciu pacienta a zameranie sa len na generovanie zisku a svoje zárobky, preto som sa rozhodla k uvedenému kroku nepristúpiť. Pre mňa je pacient na prvom mieste a to je hlavným rozmerom pri akomkoľvek mojom rozhodovaní. Beriem zároveň vždy do úvahy tak medicínsky ako aj ekonomický rozmer,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská nepoľaví v úsilí a naďalej bude iniciovať kroky na zefektívnenie používania verejných zdrojov v zdravotníctve s cieľom, aby pacient mal ešte lepšie podmienky na liečbu ako doteraz a zároveň, aby na úkor pacienta neboli v rezorte generované neprimerané zisky. Ministerstvo zdravotníctva preto bude hľadať a realizovať ďalšie opatrenia, aby zvýšilo efektivitu pri využívaní verejných  zdrojov na lieky, nakoľko viac ako 1 a pol miliardy z celého rozpočtu do zdravotníctva ide len na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. „Efektívne využívanie zdrojov sa však v žiadnom prípade nedotkne pacienta. Ušetrené zdroje budú investované do ďalších oblastí v zdravotníctve, kde ich pacienti najviac potrebujú. Napríklad do zlepšenia podmienok v nemocniciach, ambulanciách či na inovatívnu liečbu. Cieľom efektívneho nakladania s financiami je, aby  sa v rezorte zdravotníctva na úkor pacienta nedosahovali neprimerané zisky,“ uzavrela šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. 

http://www.mzsr.sk/Clanok?ministerka-lieky-revizia-nepodpisanie