Novinky

08.11.2018

Nórska štúdia NOR-SWITCH

Ekonomická dostupnosť biosimilárnych liekov neostala bez povšimnutia štátnymi autoritami v mnohých vyspelých krajinách.

Posledným článkom v biosimilárnom "puzzle" pri liečbe Crohnovej choroby, reumatoidnej artritídy a psoriázy sa tak stala nórska štúdia NOR-SWITCH, ktorá ukázala, že zavedenie biosimilárnych liekov do terapeutickej praxe by mohlo zmenšiť narastajúci rozdiel medzi možnosťami súčasnej medicíny a finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.

https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/2017-02-15-1/studie-nor-switch-dalsi-dukaz-noninferiority-biosimilarniho-infliximabu-vuci-ori/?fbclid=IwAR3ia8WimAt0ccZhrEl44sJhoQMEBETmEzzHEJVo6TvpnZ20I21hM2cHU3k