Novinky

21.12.2017

Nový prísnejší Etický kódex pre členov GENAS-u

http://www.lekarnici.sk/?p=3041#

By: Radka Križanová, 21 December, 2017

Členovia Asociácie generických výrobcov GENAS absolvovali školenie v súvislosti s novým Etickým kódexom. Ten prináša vyššie etické štandardy ako právne predpisy Slovenskej republiky.

Všetkých 13 členov asociácie bolo úspešne preškolených a oboznámených s novými prísnejšími normami Etického kódexu, a to v súlade s Etickým kódexom Medicines for Europe. Školenie sa konalo prostredníctvom e-learningového portálu garantovaného Komorou pre medicínske právo MEDIUS. „Nakoľko asociácia GENAS kladie dôraz na transparentnosť vzťahov medzi výrobcami liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a zdravotníckymi pracovníkmi, či zdravotníckymi zariadeniami, členovia GENAS-u sa zaviazali dodržiavať pravidlá uvedené v tomto Etickom kódexe v plnom rozsahu,“ uviedla MUDr. Terézia Szádocka, predsedníčka asociácie GENAS.

Asociáciu čakajú v blízkej dobe aj ďalšie novinky. Od 1. januára 2018 sa počet členov rozšíri na číslo 15. Do asociácie vstúpia farmaceutické spoločnosti Zentiva a Stada.

ASOCIÁCIA GENERICKÝCH VÝROBCOV GENAS

Asociácia generických výrobcov GENAS združuje hlavných výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Momentálne ide o 13 generických farmaceutických spoločností a 5 pozorovateľov. Od 1. januára 2018 sa asociácia rozšíri o ďalších členov, a to o farmaceutické spoločnosti Zentiva a Stada. V Slovenskej republike zamestnávajú spolu 575 zamestnancov. Na slovenský trh v súčasnosti členovia GENAS dodávajú produkty, ktorých sa každoročne predá viac ako 43 miliónov balení.