Novinky

04.04.2019

Novým výkonným riaditeľom asociácie GENAS sa od 1.4.2019 stal PharmDr. Štefan Krchňák

Asociácia generických výrobcov GENAS, ktorá združuje 16 farmaceutických firiem s väčšinovým podielom na trhu, obsadila novú pozíciu výkonného riaditeľa.  Od 1. apríla 2019 asociáciu vedie PharmDr. Štefan Krchňák.

PharmDr. Štefan Krchňák (57) pracoval 35 rokov v sektore verejného lekárenstva, bol majiteľom a zodpovedným farmaceutom lekárne U milosrdného srdca v Šuranoch. Popri práci v lekárni bol osemnásť rokov aktívny  v prezídiu Slovenskej lekárnickej komory, v rokoch 2000 – 2001 bol jej prezidentom a komoru zastupoval aj v zahraničí. V roku 2014 bol prezidentom Zväzu lekárnikov Európskej únie v Bruseli. V týchto pracovných pozíciách sa venoval legislatíve a cenotvorbe liekov a informačným technológiám v oblasti lekárenstva. Je autorom prvého informačného systému pre lekárne na Slovensku.

„Generický priemysel v súčasnosti poskytuje základné lieky, na ktoré sa spoliehajú naši pacienti, zdravotníci a systém zdravotníckej starostlivosti  pri liečbe väčšiny akútnych a chronických ochorení, od kardiovaskulárnych chorôb, cez cukrovku až po onkologické ochorenia“, hovorí PharmDr. Štefan Krchňák. „Generiká a biologicky podobné lieky menia zdravotnú starostlivosť v Európe výrazným zvýšením prístupu pacientov k liečbe v čase rastúcich požiadaviek na zdravotnícke služby a obmedzené financie. V priebehu posledných desiatich rokov generické lieky zvýšili prístup k liekom o viac ako 100 % v 7 kľúčových terapeutických oblastiach bez zvýšenia celkových nákladov na liečbu. Bude pre mňa česť spolupracovať na tejto významnej zmene zdravotnej starostlivosti v spolupráci so všetkými členmi asociácie,“ dodáva.

„Pre GENAS je  veľkou výzvou nasledovať tieto európske trendy a snažiť sa o zvýšenie dostupnosti kvalitných, účinných a dostupných generických a biologicky podobných liekov aj na Slovensku a prispieť tak k udržateľnosti nášho zdravotníckeho systému“, hovorí Terézia Szádocka, prezidentka asociácie GENAS. „Preto sme veľmi radi, že nám v asociácii pribudla nová posila a pomôže nám tieto ciele reálne naplniť“.