Novinky

23.01.2018

Obava z obmedzenia dostupnosti generík trvá

Aký bol pre nás rok 2017? Očami MUDr. Moniky Laššanovej, PhD. v Zdravotníckych novinách.

Zdravotnícke noviny 03/2018