Novinky

17.04.2018

Onkologickí pacienti doplácajú na cytostatiká

13. apríl 2018 - Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že pacientom má byť liečba liekom na výnimku poskytnutá bezplatne.

Onkologických pacientov zaskočili v lekárňach doplatky za Puri-Nethol predpisovaný pri liečbe akútnej lymfoblastickej leukémie. Liek bol ešte vlani v režime na výnimku uhrádzaný zdravotnou poisťovňou v plnej výške. Na situáciu upozornili lekári aj rodičia detí s onkologickými ochoreniami.

Zmena nastala po schválení novely zákona č. 363/2011 Z. z., ktorou sa zmenili podmienky úhrady nekategorizovaných liekov. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že uvedený liek bol na žiadosť držiteľa registrácie vyradený zo zoznamu kategorizovaných už v januári 2013 a bol do minulého roka hradený zdravotnými poisťovňami na výnimku. „Držiteľ registrácií uviedol ako dôvod podania žiadosti marketingové dôvody. Momentálne predmetný liek nie je zaradený v kategorizačnom zozname. Generickú náhradu nemá. Zdravotná poisťovňa však má možnosť pacientovi liek uhradiť v plnej výške,“ informovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Nová legislatíva

Od januára nastala zmena a zdravotné poisťovne znížili úhrady. Poisťovňa Union informovala, že tento liek hradí nad rámec kategorizácie podľa novej legislatívy – teda 75% z referenčnej ceny. „Úhrada je 49,01 € od 1. 2. 2018, je uverejnená aj na našej webovej stránke spolu s ostatnými liekmi hradenými nad rámec kategorizácie. Na základe referenčnej ceny je konečná cena v lekárni 65,35 €,“ uviedla hovorkyňa ZP Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Doplatok pacienta za jedno balenie predstavuje 16,34 €.

Zdravotná poisťovňa Dôvera potvrdila, že na základe novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov upravila kritériá na úhradu nekategorizovaných liekov. „Úhrada zdravotnej poisťovne tak klesla aj v prípade lieku Puri-Nethol. S cieľom zníženia doplatku pre pacientov ešte chceme rokovať s výrobcom tohto lieku o znížení jeho ceny,“ uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Aktuálne uhrádza za Puri-Nethol 45,74 €.

Aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa odvoláva na novelu zákona č. 363. „Na jej základe úhrada zdravotnej poisťovne za liek Puri-Nethol môže byť najviac do výšky 75% z ceny lieku. Držiteľ registrácie lieku však svoju cenovú politiku zmenenej legislatíve neprispôsobil. Keďže liek sa používa pri terapii akútnej lymfoblastickej leukémie u detí a dospievajúcich, VšZP s účinnosťou od 1. 4. 2018 uhrádza Puri-Nethol v plnej výške,“ potvrdila jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.

VšZP teda zohľadnila najnovšiu právnu úpravu z februára 2018 v rámci zákona o radiačnej ochrane. V tom čase sa ukázal problém s viacerými liekmi na výnimky, ktoré poisťovne začali uhrádzať do limitu 75 % ceny a zvyšok mali platiť pacienti. V parlamente sa narýchlo objavil pozmeňovací návrh, aby v týchto prípadoch mohli zdravotné poisťovne uhrádzať nekategorizované lieky v plnej výške, teda nad rámec limitu.

Bezplatná liečba

Ministerstvo trvá na tom, že pacientom má byť liečba liekom na výnimku poskytnutá bezplatne. „Novela bola od začiatku tvorená v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a zástupcami farmaceutického priemyslu a koncipovaná tak, že predmetný rozdiel v úhrade nekategorizovaného lieku nemá v žiadnom prípade znášať pacient, ale má o ňom rokovať držiteľ registrácie lieku so zdravotnou poisťovňou. S takýmto nastavením pravidiel súhlasili v rámci legislatívneho procesu všetky strany, to znamená tak zdravotné poisťovne, ako aj zástupcovia farmaceutického priemyslu,“ zdôrazňuje hovorkyňa rezortu Z. Eliášová.

Písomný záväzok

V ojedinelých prípadoch, keď je potrebné pacientovi zabezpečiť liek na výnimku, je úlohou poisťovne a držiteľa registrácie lieku, aby komunikovali o podmienkach úhrady, za akých bude pacientovi liečba bezplatne poskytnutá. „Farmaceutické firmy majú po novom dávať na lieky, ktoré sa platia cez tzv. výnimky, zľavy podobne ako v iných európskych krajinách. Zámerom je, aby pacient nedoplácal nič. To je aj záver rokovania na pôde ministerstva zdravotníctva, kde sa zdravotné poisťovne a Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu zaviazali, že vyvinú maximálne úsilie, aby lieky v režime výnimiek nemali finančný dosah na pacienta, čo všetky zúčastnené strany deklarovali aj v písomnom stanovisku,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.

Zdravotné poisťovne sa podľa Eliášovej zaviazali zachovať pacientom, ktorým už liečba liekom na výnimku začala, jej pokračovanie za nezmenených podmienok, a teda že bude plne hradená a pacient nebude nič doplácať.

Nedôstojná situácia

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov PhDr. Mária Lévyová odsúdila doplatky pacientov za cytostatiká. „V žiadnom prípade by si onkologickí pacienti nemali liečbu hradiť. Je to nedôstojné, a najmä, keď hovoríme o deťoch, kde sú šance na úplné vyliečenie a prežitie veľmi veľké,“ povedala.

Asociácia už vlani avizovala možné problémy v súvislosti s novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady za lieky. Upozorňovala, že zľavy na lieky zo strany farmaceutických spoločností nie sú nárokovateľné zo zákona a doplatky tak môžu ostať na pleciach pacientov. „Boli sme ubezpečovaní, že dôjde k dohode medzi výrobcom a poisťovňou o zľave tak, ako je to bežný štandard vo svete. A boli sme ubezpečovaní, že budú k tomu súbežne prijaté aj vykonávacie predpisy a vyhlášky. Doteraz sa tak neudialo a najviac na to dopláca pacient,“ dodala M. Lévyová.

Zdroj:

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/onkologicki-pacienti-doplacaju-na-cytostatika