Novinky

02.04.2019

Pacientom hrozia vyššie doplatky za lieky, tvrdia výrobcovia a nesúhlasia s novelou revízie úhrad

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) – Revízia úhrad liekov prinesie plošné zvýšenie doplatkov pacientov za lieky. Informovala o tom Asociácia generických výrobcov liekov GENAS.

Tá nesúhlasí s novelou revízie úrad, ktorú pripravilo Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR na podnet súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Mení úhradové skupiny, ktoré zohľadňujú terapeutickú indikáciu a štandardnú dávku liečiva v lieku.

MOŽNÉ OHROZENIE PACIENTA

„Pri pacientoch, ktorí nebudú môcť alebo chcieť akceptovať nové doplatky, bude lekár musieť meniť zavedenú liečbu za liečbu s nižším doplatkom. Pri tých pacientoch, ktorí užívajú viacero liekov, môže nastať súčasne zmena vo viacerých liečbach u rôznych špecialistov a vylúčiť sa nedá dekompenzácia pacienta,“ uviedla prezidentka asociácie GENAS Terézia Szádocka.

Podľa asociácie práve pre možné ohrozenie pacientov revíziu ministerstvo zdravotníctva už dvakrát zamietlo – raz minister Tomáš Drucker, druhýkrát koncom minulého roka ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

„Napríklad viacerým liekom zo skupiny psychofarmák teraz výrazne stúpnu doplatky. Psychiatrickí pacienti sú pritom na zmenu liečby veľmi senzitívni,“ upozorňuje GENAS vo svojom stanovisku.

ZMENY SA USKUTOČNILI BEZ DISKUSIE

Už v decembri pri odmietnutí návrhu ministerstva zdravotníctva asociácia upozorňovala na to, že zmeny sa uskutočnili bez diskusie s odborníkmi a na časový nátlak ministerstva.

„Znova sa zopakovala veľmi krátka lehota 5 dní na vyjadrenie sa odborných pracovných skupín. Niektoré terapeutické skupiny sa upravovali úplne bez konzultácie s odborníkmi,“tvrdí asociácia.

GENAS súhlasí s realizáciou opatrení vedúcich k úspore vo výdavkoch na lieky. Iniciuje prijatie systémových legislatívnych zmien vedúcich k úsporám výdavkov na lieky a udržateľnosti financovania zdravotného systému. Upozorňuje aj na naliehavú potrebu vytvorenia podmienok na zlepšenie penetrácie biologicky podobných liekov a generických liekov, ktoré prinášajú reálne úspory výdavkov.

NESYSTÉMOVÉ NÁTLAKOVÉ OPATRENIA

Novelizácia úhrad prinesie podľa GENAS ďalšie výrazné znižovanie už tak nízkych úhrad generických liekov poisťovňami a z dôvodu výrobných nákladov môžu mnohé firmy úplne ukončiť výrobu pre slovenský trh. Pacient bude musieť zmeniť liek, na ktorý bol zvyknutý, dokonca ak by išlo o jediný liek v referenčnej skupine, tak prejsť na inú liečbu.

„Nesystémové nátlakové opatrenia a ignorovanie udržateľnej stratégie používania liekov na Slovensku vytvára pre farmaceutické spoločnosti nejasné a nepredvídateľné podnikateľské prostredie,“ tvrdí asociácia.

Asociácia generických výrobcov liekov združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Vznikla v roku 2000 a združuje 16 farmaceutických spoločností (Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Hikma, Vitabalans a Vipharm). Na slovenský trh v súčasnosti členovia GENAS dodávajú každoročne viac ako 45,6 milióna balení liekov.

Agentúra SITA požiada o stanovisko ministerstvo zdravotníctva.

 

https://www.webnoviny.sk/pacientom-hrozia-vyssie-doplatky-za-lieky-tvrdia-vyrobcovia-a-nesuhlasia-s-novelou-revizie-uhrad/