Novinky

08.11.2018

Nórska štúdia NOR-SWITCH

Ekonomická dostupnosť biosimilárnych liekov neostala bez povšimnutia štátnymi autoritami v mnohých vyspelých krajinách. Posledným článkom v biosimilárnom "puzzle" pri liečbe Crohnovej choroby, reumatoidnej artritídy a psoriázy sa tak stala nórska štúdia NOR-SWITCH, ktorá ukázala, že zavedenie biosimilárnych liekov do terapeutickej praxe by mohlo zmenšiť narastajúci rozdiel medzi možnosťami súčasnej medicíny a finančnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Viac >>

 

24.10.2018

LIST ZAINTERESOVANÝM STRANÁM O UPLATŇOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dáva do pozornosti List zainteresovaným stranám o uplatňovaní bezpečnostných prvkov v súlade so smernicou 2011/62/EÚ o falšovaných liekoch. Je to spoločný dokument Európskej komisie, Európskej liekovej agentúry (EMA) a Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) o povinnostiach jednotlivých účastníkov dodávateľského reťazca v súvislosti s uplatňovaním danej smernice. Viac >>

 

22.10.2018

US interference unacceptable in EU legislative proposal for an SPC manufacturing waiver

The US patent and trademark office (USPTO), together with the US Trade Office (USTR) and the US Department of Commerce, is holding this week a dedicated, Government official only briefing on the EU legislative proposal for a Supplementary Protection Certificate (SPC) manufacturing waiver. The meeting, which will be conducted under Chatham house rules, will take Tuesday, October 23rd in Brussels. Viac >>

 

12.10.2018

Risk that European Council will “neuter” SPC manufacturing waiver and give foreign (non-EU) manufacturers strong advantage over EU-based manufacturers

SPC manufacturing waiver, proposed by the European Commission, in jeopardy as vested interests continue to hamper progress on achieving a workable draft legislation. Viac >>

 

03.10.2018

Európska lieková agentúra EMA podporuje biologicky podobné lieky

The European Medicines Agency (EMA) and the European Commission have published additional information material on biosimilar medicines, as part of their ongoing collaboration to improve understanding of biosimilars across the European Union (EU). Viac >>

 

28.09.2018

Ako liečiť rovnako účinne za menej peňazí alebo čo ste sa nedočítali o biosimilároch

Ostatné dni stránky celoslovenských denníkov plnili články o tom, ako je ohrozená liečba pacientov, pretože štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa chce nakúpiť lacnejšie biosimilárne lieky namiesto originálnych. Nie je to pravda. Biosimilárne lieky nepredstavujú žiadnu hrozbu v účinnosti liečby. A dokonca dávajú šancu, aby bolo viac vyliečených. Viac >>

 

27.09.2018

Biosimilárne lieky môžu ušetriť desiatky miliónov eur

Inštitút INEKO zverejnil analýzu biosimilarnych liekov. Viac >>

 

21.09.2018

Zdravotnícke noviny uvádzajú na pravú mieru rôzne dezinformácie o biosimilárnych liekoch.

V poslednom čase sa za "objektívne" informácie vydávali prostredníctvom médií rôzne súkromné názory jednotlivcov, nerešpektujúce oficiálne postoje a stanoviská odborných kruhov, alebo regulátorov na európskej alebo národnej úrovni, alebo sa k účinnosti a bezpečnosti liečby vyjadrovali nelekári alebo jednotlivci bez akýchkoľvek dôkazov a relevantných zdrojov svojich tvrdení. Šírenie poplašných správ a zavádzajúcich informácií môže mať veľký dopad na úspešnosť liečby pacientov a ich dôveru v lekárov. Viac >>

 

«zobraziť 2 z 9 strán»