Poslanie asociácie GENAS

 

GENAS – asociácia generických výrobcov je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických liekov. Asociácia vznikla v roku 2000 (7.8.2000). K 1.1.2019 združuje 16 výrobcov generických a biologicky podobných farmaceutických spoločností.

 

Hodnotné generické lieky za výhodnú cenu sú účinným prostriedkom ako udržať stúpajúce náklady na lieky na prijateľnej úrovni.

 

Aj slovenské zdravotníctvo profituje z generických liekov, ktoré tvoria až 6 z 10 predpísaných balení. Zvyšovanie niektorých nákladov v zdravotníctve má svoje dôvody. Populácia na Slovensku starne a preto potrebuje intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň, za posledné roky medicína urobila veľký pokrok. Takže dnes už existujú inovatívne preparáty proti chorobám, ktoré ešte pred pár rokmi neboli liečiteľné.
Stále však vynakladáme veľa prostriedkov na lieky, za ktoré existujú aj rovnocenné náhrady - generické lieky, ktoré sú podstatne lacnejšie. Tieto peniaze by mohli byť použité podstatne zmysluplnejšie v iných odvetviach.

 

Hlavným cieľom Asociácie generických výrobcov GENASu je:

  • slúžiť ako hospodárske združenie podpory a zastupovania spoločných záujmov začlenených výrobcov liečiv.
  • v zastupovaní záujmov venovať mimoriadnu pozornosť problémom týkajúcich sa celej spoločnosti. Podporovať a zastupovať svoje záujmy najmä voči štátnym a politickým orgánom, ostatným účastníkom na trhu, všetkým profesným združeniam v zdravotníctve a širokej verejnosti.

Cieľom združenia je diskusia o zmysluplných úsporách prostredníctvom podpory užívania generických liekov. Podpora užívania generických liekov je najlepšou cestou ako tlmiť zvyšovanie nákladov na liečbu bez ovplyvnenia jej kvality.