Ceny liekov v zložitej rovnici

Pridané: 08. 02. 2007

Slovenská koruna významne posilnila, nech teda dodávatelia znížia ceny liekov - znie logické tvrdenie, ktoré však nie je takoou jednoduchou rovnicou, ako sa zdá. Asi by bolo treba dosadiť viac premenných, aby si opatrenie získalo plnú váhu. Ako poukázali výrobcovia generických liekov, žiadalo by sa trochu precíznejšeho a spravodlivejšieho hodnotenia v širších súvislostiach. Asociácia generických výrobcov predostrela novinárom množstvo analýz, ktoré hovoria predovšetkým o dvoch veciach. Prvou je to, že generický farmapriemysel všetky rezervy, vrátane zmeny kurzu koruny, na výrazné znižovnaie cien už vyčerpal. Kategorizačný systém bo od roku 2002 nstavený tak, že ich k tomu kontinuálne nútil, súčasne však nevytváral tlak na znížovanie cien originálnyc liekov, predovšetkým niekotrých skupín. Z tohto dôvodu, čiže vplyvom konštelácie systému kategorizácie, je podľa asociácie GENAS pozícia výrobcov originálnych liekov odlišná a priestor na redukciu svojich cien môžu nachádzať. Po druhé, generický farmapriemysel dokumentoval úspory, ktoré systému v Slovenskej repulike priniesol a prináša. Ide o množstvo generických produktov, ktoré umožnili liečiť nielen za podstatne nižšie ceny, ale aj omnoho vyššie počty pacientov. Pri jednotlivých molekulách možno dokumentovať ročnú úsporu v nákladoch zdravoných poisťovní v desiatkach až stovkách miliónov korún, ktoré sa potom môžu vynaložiť na potrebné inovatívne lieky. A takýchto generiík, i keď s o niečo menšími úsporai, sú desiatky. Generické firmy chápu, že vláda nechce ísť cestou zvyšovania záťaže pacientov, tvrdia však, že na pribrzdenie nákladov na lieky jednorazové a, žiaľ, aj problematické opatrenie nepostačí. Dodajme ešte, že nepovšimnutý ostáva aspekt domácich farmaceutických podnikov, veď posilnenie korny nahráva dovozcom, nie domácim dodávateľom. A pri exporte zo Slovenska je skôr negatívom. Je napríklad známe, že 80% produkcie hlohovskej Zentivy smeruje do zahraničia. Nemala by sa avizovaná administratívna redukcia cien liekov uvázžiť aj z hľadiska vvplyvov na národné hospodárstvo? Pre farmaceutické podniky na Slovensku, ako Imuna v Šarišských Michaľanoch, Biotika v Slovenskej Ľupči a ďalšie, by priniesla milónové straty, samozrejme, v závislosti od veľkosti predajov. Napríklad pre malý cíferský Biomin asi milión, no pre veľkú hlohovskú fabriku niekoľko desiatok miliónov korún ročne. Ako by sa s nimi vyrovnávali? Obmedzili by svoje marketingové aktivity? Utlmili by investície či výrobu? Albo by najprv stiahli zo slovenskéh otrhu produkty, ktoré by už museli predávať, ako tvrdia, pod hranicou rentability? A čo usporí systém, ak ich potom nahradia drahšie lieky? Ešte jednoduchším krokom, a teda úplne prvým, by pre ne bolo obmedzenie sponzoringu? Koniec podpore vzdelávania zdravotníkov, humatnitných aktivít, športu, koneic spolupráve s podvýživenými slovenskými vedeckými spolupracovníkmi a vysokými školami?

Magda Žiaková