Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX GENAS

Etický kódex nadobudol účinnosť od 1.9.2017. Jeho aktualizovaná verzia prijatá VZ GENAS dňa 10.12.2018 nadobúda účinnosť od 1.1.2019.Nový Etický kódex…
Čítaj viac
Poslať podnet