ČLENOVIA ETICKEJ KOMISIE

Pridané: 18. 02. 2020

Etický kódex

18.02.2020

Externí členovia Etickej komisie

 • Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - predseda
 • Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
 • JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 • PhDr. Mária Lévyová

Interní členovia Etickej komisie

 • JUDr. Radka Petrželová (Teva)
 • Ing. Hedviga Bázlerová (Sandoz)
 • Ing. Silvia Sabolová (Mylan)
 • Ing. Katarína Cvopová (Zentiva)
 • PharmDr. Oliver Tlčimuka (Krka)
 • Mgr. Martina Šamajová (Egis)
 • Ing. Andrea Kassayová (Adamed)
 • Mgr. Jana Kudzbelová (Medochemie)

Tajomník

 • MUDr. Monika Laššánová, PhD. (GENAS)

ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE GENERICKÉHO FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU