ČLENOVIA ETICKEJ KOMISIE

Pridané: 27. 01. 2020

Etický kódex

Členovia Etickej komisie GENAS na roky 2021 až 2022:

Externí členovia Etickej komisie

 • Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
 • Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
 • PhDr. Mária Lévyová
 • JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Interní členovia Etickej komisie

 • JUDr. Apolena Ondráčková (Teva)
 • Ing. Hedviga Bázlerová (Sandoz)
 • Ing. Silvia Sabolová (Mylan)
 • Ing. Katarína Cvopová (Zentiva)
 • MVDr. Claudia Rusová (Egis)
 • Ing. Andrea Kassayová (Adamed)
 • Mgr. Jana Kudzbelová (Medochemie)
 • PharmDr. Oliver Tlčimuka (Krka)

Tajomník

 • MUDr. Monika Laššánová, PhD.

ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE GENERICKÉHO FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU