ČLENOVIA ETICKEJ KOMISIE

Pridané: 01. 01. 2019

Etický kódex

01.01.2019

Externí členovia Etickej komisie

 • JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 • Prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - predseda
 • PhDr. Mária Lévyová


Interní členovia Etickej komisie

 • PharmDr. Karol Poloni (Adamed)
 • PharmDr. Oliver Tlčimuka (Krka)
 • Ing. Silvia Sabolová (Mylan)
 • Mgr. Radka Petrželová (Teva)
 • Ing. Hedviga Bázlerová (Sandoz)
 • Ing. Katarína Cvopová (Zentiva)
 • RNDr. Milan Mešter (Egis)
 • Mgr. Jana Kudzbelová (Medochemie)


Tajomník

 • MUDr. Monika Laššánová, PhD. (GENAS)

ŠTATÚT ETICKEJ KOMISIE GENERICKÉHO FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU