GENAS

Aktuality

17.07.2019

Medializované príspevky v súvislosti s tlačovou konferenciou (Raňajky s novinármi), ktorú GENAS zorganizoval 11.7.2019.

11.07.2019

Na lieky míňame z verejných zdrojov viac ako miliardu EUR ročne. Slovensko rovnako ako aj ostatné európske krajiny čelí zvyšovaniu výdavkov na zdravotníctvo. Zdravotnícke systémy sú zaťažené starnutím populácie, rastom počtu pacientov s chronickými ochoreniami a zároveň ekonomickými obmedzeniami, ktoré ohrozujú udržateľnosť zdravotníckych systémov. Generický priemysel hrá v udržateľnosti systému nezastupiteľnú úlohu a navyše prináša nové riešenia a zlepšenia pre pacientov, lekárov aj platcov vo forme tzv. liekov s pridanou hodnotou.

24.06.2019

Trvajú na konkrétnom lieku, ktorý im predpísal alebo odporučil lekár. Ukázal to prieskum realizovaný v rámci projektu Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR učí pacientov bezpečnému užívaniu liekov, ale aj možnostiam, ako na nich kúpe ušetriť.

21.06.2019

Medicines for Europe is ready to engage with the EU to drive the access to medicines agenda in line with the European Council declaration of 20th June on good healthcare access.

Sme členmi Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu.

Sme členmi Medicines for Europe

Sme zakladajúcimi členmi Slovenskej organizácii pre overovanie liekov

Zoznam generických farmaceutických spoločností - členov GENAS

EGIS SLOVAKIA s.r.o.

Prievozská 4 D

821 09 Bratislava

KRKA Slovensko, s.r.o.

Turčianska 2

821 09 Bratislava

MYLAN s.r.o.

Rožňavská 24

821 04 Bratislava

Sandoz Pharmaceuticals d.d.,

Representative Office Slovakia

Žižkova 22B

SK-811 02 Bratislava

Slovakia

Desitin Pharma s.r.o.

Trojičné námestie 13

821 06 Bratislava

GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.

Tomášikova 64

831 04 Bratislava

Hikma Pharmaceuticals Ltd. Co.

Seberíniho 1

821 03 Bratislava

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.

Digital Park III.

Einsteinova 19

851 01 Bratislava

Adamed Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2

841 04 Bratislava

MEDOCHEMIE Ltd., o.z.z.o.

Na Kopci 27

811 02 Bratislava

TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.

ROSUM, Bajkalská 19B

821 01 Bratislava

Vitabalans SK s.r.o.

Mýtna 42,

811 05 Bratislava

CANDE s.r.o.

E.Belluša 4

921 01 Piešťany

Fresenius Kabi, s.r.o., org.zl

Lakeside Park

Tomášikova 64

831 04 Bratislava

Zentiva a.s.

Aupark Tower

Einsteinova 24

851 04 Bratislava

Vipharm Slovakia s.r.o.

Čajakova 18

811 05 Bratislava