Predsedníctvo

Predsedníctvo GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky na roky 2019 a 2020

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD. (Sandoz)

predseda asociácie GENAS

Mgr. Ivan Kraszkó (Mylan)

prvý podpredseda asociácie GENAS zodpovedný za pracovnú skupinu pre PR

Mgr. Daniel Širka (Krka)

podpredseda asociácie GENAS

Dr. Tomáš Zaťko, MBA (Teva)

podpredseda asociácie GENAS
zodpovedný za pracovnú skupinu pre etiku

Mgr. Helena Liebenberger (Zentiva)

podpredseda asociácie GENAS zodpovedný za Pracovnú skupinu pre legislatívu

RNDr. Milan Mešter (Egis)

podpredseda asociácie GENAS