Predsedníctvo

Predsedníctvo GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky na roky 2019 a 2020

Mgr. Ivan Kraszkó (Mylan)

predseda asociácie GENAS

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD. (Sandoz)

prvý podpredseda asociácie GENAS

Mgr. Daniel Širka (Krka)

podpredseda asociácie GENAS

Dr. Tomáš Zaťko, MBA (Teva)

podpredseda asociácie GENAS

Mgr. Helena Liebenberger (Zentiva)

podpredseda asociácie GENAS zodpovedný za Pracovnú skupinu pre legislatívu

RNDr. Milan Mešter (Egis)

podpredseda asociácie GENAS