Predsedníctvo

Predsedníctvo GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky na roky 2023 a 2024

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD. (Sandoz)

predseda asociácie GENAS

Mgr. Helena Liebenberger (Zentiva)

prvý podpredseda asociácie GENAS zodpovedá za Pracovnú skupinu pre legislatívu

Dr. Tomáš Zaťko, MBA (Teva)

podpredseda asociácie GENAS
zodpovedný za Pracovnú skupinu pre etiku

Mgr. Daniel Širka (Krka)

podpredseda asociácie GENAS

PharmDr. Martin Gaplovský, PhD. (Viatris)

podpredseda asociácie GENAS

MVDr. Juraj Csókas, MBA (Egis)

podpredseda asociácie GENAS