O nás

Poslanie GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky

GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2000) a združuje 15 farmaceutických spoločností (Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Vitabalans a Vipharm). Na slovenský trh v súčasnosti generickí výrobcovia dodávajú každoročne viac ako 67,4 miliónov balení liekov [1]. Podiel generických liekov v liečbe chronických pacientov na Slovensku predstavuje 62 % pacientodní [1] (day of treatment), ktoré odčerpávajú len 24 % z celkových nákladov na lieky hradených z verejných zdrojov [2]. Generické a biologicky podobné lieky predstavujú základnú liečbu chronicky chorých pacientov, šetriac pritom zdroje verejného zdravotníctva. Asociácia GENAS je členom európskej generickej asociácie Medicines for Europe, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu a patrí k jednému zo štyroch zakladateľov Slovenskej organizácie pre overovanie liekov.
Hodnotné generické lieky za výhodnú cenu sú účinným prostriedkom ako udržať stúpajúce náklady na lieky na prijateľnej úrovni.

Aj slovenské zdravotníctvo profituje z generických liekov, ktoré tvoria až 6 z 10 predpísaných balení. Zvyšovanie niektorých nákladov v zdravotníctve má svoje dôvody. Populácia na Slovensku starne a preto potrebuje intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň, za posledné roky medicína urobila veľký pokrok. Takže dnes už existujú inovatívne preparáty proti chorobám, ktoré ešte pred pár rokmi neboli liečiteľné.
Stále však vynakladáme veľa prostriedkov na lieky, za ktoré existujú aj rovnocenné náhrady - generické lieky, ktoré sú podstatne lacnejšie. Tieto peniaze by mohli byť použité podstatne zmysluplnejšie v iných odvetviach.

Hlavným cieľom GENASu je:

slúžiť ako hospodárske združenie podpory a zastupovania spoločných záujmov začlenených výrobcov liečiv.
v zastupovaní záujmov venovať mimoriadnu pozornosť problémom týkajúcich sa celej spoločnosti. Podporovať a zastupovať svoje záujmy najmä voči štátnym a politickým orgánom, ostatným účastníkom na trhu, všetkým profesným združeniam v zdravotníctve a širokej verejnosti.
Cieľom združenia je diskusia o zmysluplných úsporách prostredníctvom podpory užívania generických liekov. Podpora užívania generických liekov je najlepšou cestou ako tlmiť zvyšovanie nákladov na liečbu bez ovplyvnenia jej kvality.

1 Zdroj: IQVIA Slovakia - IMS Dataview za rok 2018

2 Zdroj: NCZI dáta za rok 2018