O nás

GENAS - Asociácia pre generické a biosimilárne lieky je dobrovoľné neziskové záujmové združenie právnických osôb, združujúce výrobcov generických a biologicky podobných liekov. Asociácia vznikla v roku 2000 a združuje 15 farmaceutických spoločností pôsobiacich na Slovensku.

Cieľom združenia je okrem zabezpečenia dostupnej a udržateľnej liečby predovšetkým pre chronicky chorých pacientov aj odborná diskusia s mienkotvorcami v oblasti zdravotníctva o zmysluplných úsporách, týkajúcich sa udržateľnosti zdravotného systému. Lepšia dostupnosť generických a biologicky podobných liekov popri  efektívnom vynakladaní finančných zdrojov prinesie viac zdravia pacientom.

Na slovenský trh v súčasnosti generickí výrobcovia dodávajú každoročne viac ako 68,4 miliónov balení liekov [1]. Podiel generických liekov v liečbe chronicky chorých pacientov na Slovensku predstavuje 63 % pacientodní [1] (day of treatment), ktoré odčerpávajú len 24 % z celkových nákladov na lieky hradených z verejných zdrojov [2].

Stále však vynakladáme veľa prostriedkov na lieky, za ktoré existujú aj rovnocenné alternatívy - generické lieky, ktoré sú cenovo podstatne dostupnejšie a za ostatné roky tvoria 6 z 10 predpísaných balení.

V oblasti biologickej liečby existuje už 11-ročná skúsenosť s liečbou biosimilárnymi liekmi v  onkológii a hematológii na Slovensku. Liečba biosimilárnymi liekmi preniká aj do ďalších terapeutických oblastí, v ktorých vie opäť prispieť k efektívnemu vynakladaniu finančných zdrojov a  k zvýšeniu dostupnosti účinnej liečby pre viacerých pacientov.

V roku 2018 asociácia GENAS v spolupráci s INEKO spolupracovala na „Analýze stavu a možností širšieho využívania biosimilárnej liečby na Slovensku“ ako aj v roku 2019 na “Analýze stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku“ (http://www.ineko.sk/clanky/publikacie). Podľa analýzy príchod 15 biosimilárnych liekov na náš trh v rokoch 2018-2019 otvára cestu k úsporám do 30 miliónov eur ročne. Pri intenzívnejšom využívaní generík a biosimilárov by sme mohli ročne usporiť ďalších 77 miliónov eur [3].

  1. Zdroj: IQVIA Slovakia - IMS Dataview za rok 2019
  2. Zdroj: NCZI dáta za rok 2018
  3. Zdroj: INEKO: Analýza stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku