O nás

Výrobcovia generických liekov za uplynulý rok na slovenský trh dodali viac ako 48,3 miliónov balení liekov, ktoré vo finančnom vyjadrení predstavujú 16,3%  z predpísaných, syntetickou cestou vyrábaných liekov. (1) Podiel generických liekov,  v liečbe najmä chronicky chorých pacientov predstavuje 61% pacientodní (DOT/ day of treatment) na trhu liekov na predpis (1).

Od roku 2006, kedy Európska lieková agentúra (EMA) schválila prvý biologicky podobný (biosimilárny) liek v EÚ,  bolo v EÚ schválených 86 biosimilárnych liekov. Tie podľa Medicines for Europe priniesli pacientom viac ako 2 miliardy liečebných dní (2). V oblasti biologickej liečby existuje už 17-ročná skúsenosť s liečbou biosimilárnymi liekmi v onkológii a onko-hematológii na Slovensku. Používanie biologicky podobných monoklonálnych protilátok na liečbu ochorenia tráviaceho traktu, reumatickej artritídy sa  na Slovensku traduje od roku 2013.

Podľa spoločného hodnotenia EMA a národných liekových agentúr (júl 2022) biosimilárne lieky schválené v EÚ sú navzájom zameniteľné a majú rovnaký klinický efekt. To znamená, že biosimilárny liek môže byť zameniteľný za referenčný liek a naopak (vice versa), a taktiež jeden biosimilárny liek môže byť zameniteľný za druhý v rámci tej istej referenčnej skupiny. (3)

Zdroje:
1. IQVIA – Rx Sell In databáza, 2022.
2. https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf
3. https://www.ema.europa.eu/en/news/biosimilar-medicines-can-be-interchanged