O nás

Na slovenský trh v súčasnosti generickí výrobcovia dodávajú každoročne viac ako 50,5 miliónov balení liekov [1]. Podiel generických liekov v liečbe najmä chronicky chorých pacientov na Slovensku predstavuje 56 % pacientodní [2] (day of treatment), ktoré odčerpávajú len 19% z celkových nákladov na lieky hradených z verejných zdrojov [3].

V oblasti biologickej liečby existuje už 15-ročná skúsenosť s liečbou biosimilárnymi liekmi v  onkológii a hematológii na Slovensku. Liečba biosimilárnymi liekmi preniká aj do ďalších terapeutických oblastí, v ktorých vie opäť prispieť k efektívnemu vynakladaniu finančných zdrojov a  k zvýšeniu dostupnosti účinnej liečby pre viacerých pacientov. Od roku 2006, schválenia prvého biosimilárneho lieku, účinnosť a bezpečnosť tejto liečby odzrkadľujú aj vyše 2 miliardy pacientodní [4] (day of treatment) na úrovni Európy.

V rokoch 2018 - 2020 asociácia GENAS spolupracovala s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) na „Analýze stavu a možností širšieho využívania biosimilárnej liečby na Slovensku“ (2018), v rokoch 2019 a 2020 na “Analýze stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku“ .Podľa autora a riaditeľa INEKO Dr.Petra Goliáša podľa poslednej analýzy „Generické a biosimilárne lieky môžu systému slovenského zdravotníctva ušetriť ročne 50 miliónov eur. Takáto úspora by nemala negatívny vplyv na pacienta. Financie by sa mohli použiť na zvýšenie dostupnosti liečby pre viacerých pacientov či na iné priority v zdravotníctve.“

  1. Zdroj: IQVIA – Rx Sell In databáza, 2020
  2. Zdroj: IQVIA – Rx Sell In databáza, 2019
  3. Zdroj: INEKO: Analýza stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku 2020,(http://www.ineko.sk/clanky/publikacie)
  4. https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf