Hodnota generík

Osvetová kampaň

Hodnota generík

má za cieľ upozorniť na význam generických liekov pre pacientov, lekárov a na win - win riešenie pre zdravotnícky systém.

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Osvetová kampaň Asociácie pre generické a biosimilárne lieky GENAS

Hodnota generík

Na význam generických liekov pre pacientov, lekárov a na win – win riešenie pre zdravotnícky systém, má ambíciu upozorniť práve prebiehajúca osvetová kampaň Hodnota generík Asociácie pre generické a biosimilárne lieky GENAS, ktorú podporili lekári, lekárnici, zdravotné poisťovne aj pacienti. Kampaň má priblížiť laickej i odbornej verejnosti význam a pridanú hodnotu generických liekov a ich nezastupiteľnú úlohu. V online aj rozhlasových spotoch sa verejnosti prihovárajú partneri kampane - najvýznamnejší stakeholderi s jednoznačnými posolstvami o účinnosti a bezpečnosti generík:

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory
https://www.youtube.com/watch?v=04r0CULgt_Q

MUDr. Peter Makara – prezident Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
https://www.youtube.com/watch?v=GSNMIJW4tYA

Eva Bacigalová – predsedníčka OZ Amazonky
https://www.youtube.com/watch?v=hW1WC2pSWvw

Partneri kampane počas tlačovej konferencie dňa 17.6.2021, zdieľali s novinármi svoje stanovisko ohľadom generických liekov. Prečítajte si viac v tlačovej správe zo dňa 17.6.2021.

 

Materiály na stiahnutie

PDF Informačný materiál

PDF Informácie pre laickú verejnosť

PDF Referencovanie

 

Partneri kampane Hodnota generík