Etický kódex

ETHICAL CODE

The updated version of the Code of Ethics was adopted by the General Meeting on June 25, 2020 GENAS and…
Čítaj viac

ETICKÝ KÓDEX GENAS

Etický kódex GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky Etický kódex nadobudol účinnosť od 1.9.2017. Jeho aktualizovaná verzia prijatá VZ…
Čítaj viac
Poslať podnet

E-learningová zóna asociácie GENAS

certifikácia z etického kódexu

E-learningová zóna asociácie GENAS

základné antikorupčné upozornenia pre reprezentantov farmaceutickej spoločnosti