Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX GENAS

Etický kódex GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky Etický kódex nadobudol účinnosť od 1.9.2017. Jeho aktualizovaná verzia prijatá VZ…
Čítaj viac
Poslať podnet