Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX GENAS

Etický kódex GENAS Asociácie pre generické a biosimilárne lieky Nový Etický kódex nadobúda platnosť 16. októbra 2023 a účinnosť dňa…
Čítaj viac
Poslať podnet

E-learningová zóna asociácie GENAS

certifikácia z etického kódexu

E-learningová zóna asociácie GENAS

základné antikorupčné upozornenia pre reprezentantov farmaceutickej spoločnosti