Linky

Užitočné linky

Farmácia, medicína a zdravotníctvo na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZSR) www.health.gov.sk
Kategorizácia a cenotvorba kategorizacia.mzsr.sk
Štátny ústav kontroly liečiv (ŠÚKL) www.sukl.sk
Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL) www.sool.sk
Slovenská lekárnická spoločnosť (SLeK) www.slek.sk
Slovenská lekárska komora (SLK) www.lekom.sk
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) www.sls.sk
Slovenská farmakologická spoločnosť (SFaS) www.sfarm.sk
Slovenská farmaceutická spoločnosť www.sfs.herba.sk
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie (SSKF) sskf-sls.sk
Farmaceutická fakulta UK (FaFUK) www.fpharm.uniba.sk
Lekárska fakulta UK (LFUK) www.fmed.uniba.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) www.szu.sk
Asociácia distributérov liekov a zdravotníckych pomôcok v SR (ADL) www.adl.sk
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) www.aifp.sk
Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) www.aopp.sk
Slovenský pacient slovenskypacient.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) www.nczisk.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) www.udzs.sk
Štatistický úrad www.statistics.sk
Právny a informačný portál Slov-Lex www.slov-lex.sk
Zbierka zákonov www.zbierka.sk
www.zakonypreludi.sk

Farmácia, medicína a zdravotníctvo vo svete

Európska generická a biosimilárna asociácia Medicines for Europe www.medicinesforeurope.com
Európska lieková agentúra www.ema.europa.eu
European Medicines Agency (EMA) european-union.europa.eu
Portál EÚ o verejnom zdraví ec.europa.eu
Svetová zdravotnícka organizácia www.who.sk
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) www.sukl.cz
Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) www.caff.eu
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) www.aifp.cz
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) www.efpia.eu
European Medicines Verification Organisations (EMVO) emvo-medicines.eu
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv www.czmvo.cz
European Patients’ Academy (EUPATI) www.eupati.eu
European Patient forum (EPF) www.eu-patient.eu