Linky

Užitočné linky

Zdravotníctvo na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Svetová zdravotnícka organizácia www.who.sk
Štátny ústav kontroly liečiv www.sukl.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská lekárnická spoločnosť www.slek.sk
Slovenská lekárska spoločnosť www.sls.sk
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute www.hpi.sk
Asociácia distributérov liekov a zdravotníckych pomôcok v SR www.adl.sk
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) www.aifp.sk
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs.sk
Lekárska fakulta UK www.fmed.uniba.sk
Farmaceutická fakulta UK www.fpharm.uniba.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita www.szu.sk
NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ www.nczisk.sk
Štatistický úrad www.statistics.sk
I-Europa, s.r.o. - monitoringu vývoja politiky v oblasti zdravotníctva a farmaceutického priemyslu v EÚ i na Slovensku www.euractiv.sk
Asociácia na ochranu práv pacientov SR www.aopp.sk
Zbierka zákonov www.zbierka.sk
Slovenská farmakologická spoločnosť www.sfarm.sk
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie www.klinickafarmakologia.sk
Slovenská farmaceutická spoločnosť www.sfs.herba.sk
Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie www.klinickafarmakologia.sk
Slovenská organizácia pre overovanie liekov www.sool.sk