Dožadujeme sa opatrení, ktoré ochránia pacientov

Pridané: 10. 10. 2022

Vysoké ceny energií, zvyšujúce sa náklady vstupných i obalových surovín, inflácia a enormný nárast dopravných nákladov môžu ohroziť zásobovanie liekmi.

Dožadujeme sa opatrení, ktoré ochránia pacientov a naďalej udržia dostupnosť liekov.

Spoločne, na európskej úrovni, s Medicines for Europe, ktorej sme členom.

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2022/09/Energy-Ministers-_-Open-Medicines-for-Europe-letter-ahead-of-the-Energy-Council_27-September-2022-.pdf