GENAS sa pripravuje na zmenu na Slovensku

Pridané: 15. 01. 2005

Slovenskí lekárnici musia vydať taký liek, aký bol predpísaný, nie ho nahradiť iným podľa zákona, ktorý vyžaduje, aby pacient aktívne požadoval od svojho lekára predpísanie generického lieku. Pred svojim zrušením v NR SR návrh novely vyžadoval, aby lekár predpisoval generikum, pokiaľ pacient formálne nenamieta a žiada si pôvodný produkt.

Podľa Wiesera zo spoločnosti Sandoz, ktorý upozorňuje, že oficiálny tlak na ceny generík, v spojení s pomerne malým trhom, by mohli spôsobiť, že nadnárodné spoločnosti vyrábajúce generiká odídu z krajiny, je ďalšou naliehavou otázkou cenotvorba.

"GENAS nehľadá osobitný prístup, ale náš hlas musí byť rozhodne vypočutý," povedal Wieser redaktorovi Generics bulletin. "Chceme posilniť povedomie, že moderné generiká sú užitočné lieky, nie komoditné produkty, a že priemysel generík by mal byť spojencom vlády v jej úsilí o znižovanie nákladov na lieky."

Wieser, ktorého mandátom je posilňovanie úlohy firiem vyrábajúcich generiká ako kompetentných partnerov v rámci zdravotníctva SR, konštatoval klesajúcu špirálu cien generík vyvolanú vynútenými zmenami cien každý štvrťrok. A to všetko v podmienkach nepredvídateľného trhu v dôsledku neustálych zasahovania do pravidiel zo strany úradov.

Tlak na maržu generík však nemá požadovaný účinok. Vláda svojou politikou znížila v priebehu prvých dvoch štvrťrokov minulého roka výdavky na lieky na úroveň roka 2002. Napriek ďalšiemu tlaku na ceny generík sa však v 3. štvrťroku výdavky na lieky vrátili znovu na predchádzajúcu úroveň. "Pre verejné zdravotníctvo je dostatočne dobré iba to najlepšie", tvrdí Wieser a dodáva: "Ale to najlepšie nesmie byť to najdrahšie."

Wieser, ktorý je rakúskym štátnym príslušníkom, v súčasnosti sídli v Bratislave v úlohe generálneho riaditeľa zastúpenia Lek-Sandoz na Slovensku. Pred akvizíciou Lek-u v roku 2003 bol regionálnym riaditeľom zastúpenia spoločnosti Sandoz pre strednú a východnú Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov.

Tvrdí, že členská základňa GENAS-u, ktorá zahŕňa miestnych aj nadnárodných hráčov, teraz predstavuje miestny priemysel generík. Podľa Wieserovho názoru možno predpokladať, že v progresívnejšom politickom prostredí a s "priamejším" ministrom zdravotníctva by združenie GENAS bolo schopné začať diskusie s vládou SR. "Vypočujú nás," povedal.

V jeho snažení o dosiahnutie cieľov združenia GENAS - ktorému sa od svojho vzniku v roku 2000 podarilo získať za členov 19 miestnych a medzinárodných firiem - podporí Wiesera Alžbeta Krempová zo spoločnosti Hoechst Biotika a Rudolf Husár zo spoločnosti Gedeon Richter. Wieser uviedol, že asociácia v súčasnosti rokuje o žiadostiach ďalších dvoch nezverejnených nadnárodných firiem výrobcov generík.


(C) GENERICS BULLETIN - 15.01.2005