GENAS - zvolené nové predsedníctvo

Pridané: 23. 11. 2004

Bratislava (Genas) - pri dnešnom stretnutí predsedníctva bol zvolený nový prezident Genasu, ktorým sa stal pán Ch. Wieser. Členmi predsedníctva budú pani Ing. A. Krempová (Hoechst Biotika) a MUDr. R. Husár (Richter Gedeon).

Pán Christian Wieser, generálny riaditeľ Lek-Sandoz Slovensko, vystrieda na poste prezidenta pána MUDr. Alexandra Černáka CSc., ktorý bol vo vedení GENASU niekoľko rokov. Pán Ch. Wieser má vzdelanie v oblasti podnikového hospodárstva a pracuje vo farmaceutickom priemysle niekoľko rokov: V roku 1989 nastúpil ako medicínsky reprezentant do rakúskej generickej firmy Lannacher, v roku 1991 pôsobil v spoločnosti Glaxo a od roku 1999 pracuje pre spoločnosť Sandoz na rôznych pozíciách v regióne CEE a CIS, kde naposledy zastával pozíciu area managera pre celú východnú Európu. Od mája 2003 je generálnym riaditeľom firmy Lek-Sandoz na Slovensku, kde bol zodpovedný za integráciu oboch firiem.

Vyjadrenie pána Ch.Wiesera o jeho novej funkcii v Genase: "Chcel by som využiť pozíciu prezidenta k posilneniu pozície generických firiem v povedomí verejnosti na Slovensku. Chceme urobiť maximum pre zdravie ľudí a dokázať, že najdrahšie nemusí byť vždy najlepšie."

Genas je nezávislé združenie domácich a zahraničných generických výrobcov liekov pôsobiacich na Slovensku. Genas zastupuje záujmy 19 výrobcov generík. Generiká sú vysokokvalitné lieky, ktoré sú po ukončení patentovej ochrany dostupné za výrazne nižšiu cenu ako originálne lieky.