Hlasujte za zvýšenie úrovne zdravia v EÚ počas nadchádzajúcich parlamentných volieb

Pridané: 25. 03. 2024

Tlačová správa
Brusel a Bratislava, 25. marca 2024

Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu budú pre budúcnosť európskej zdravotnej politiky kľúčové. Politiky a rozhodnutia EÚ formujú systémy zdravotnej starostlivosti jednotlivých členských štátov a ovplyvňujú zdravie a blahobyt miliónov občanov v celej Európe.

Sektor generických, biosimilárnych liekov a liekov s pridanou hodnotou už dlhodobo zabezpečuje cenovú dostupnosť, prístup k liekom a udržateľnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti. Nakoľko takmer 70 % liekov vydávaných v Európe tvoria práve lieky po vypršaní patentovej ochrany, je to práve naše odvetvie, ktoré sa najviac podieľa na dostupnosti liekov pre pacientov.

Medicines for Europe predstavuje svoju víziu budúcnosti európskej politiky v oblasti zdravia založenú na strategických krokoch v štyroch kľúčových oblastiach:

  1. ŽIADEN PACIENT NEZOSTANE STRANOU: v záujme spravodlivého prístupu k liekom, reformovať farmaceutickú legislatívu EÚ a podporiť tak včasnú hospodársku súťaž a udržateľné prostredie využívaním generických liekov, biologicky podobných liekov a liekov s pridanou hodnotou.
  2. VYBUDOVANIE MODERNEJ SIETE 21. STOROČIA V RÁMCI REGULÁCIÍ: digitalizovať, harmonizovať a automatizovať regulačný rámec pre lieky.
  3. VÝROBA LIEKOV V EURÓPE: investovať do výroby generických,  biologicky podobných liekov a liekov s pridanou hodnotou na území EÚ a zvýšiť tak konkurencieschopnosť, ekologickosť a úroveň digitalizácie výrobných závodov v Európe, ako aj posilniť jej strategickú autonómiu.
  4. PODPORA POKROKU V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI: vytvoriť politiku cenovo dostupných inovácií u liekov, u ktorých vypršala patentová ochrana.

Prezidentka združenia Elisabeth Stampaová v súvislosti so zverejnením volebného manifestu Medicines for Europe uviedla: „Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 prichádzajú v kritickom čase pre zdravotnú politiku. Svet sa od volieb v roku 2019 od základov zmenil. Prežili sme globálnu pandémiu a teraz sme svedkami vojny nielen vo východnej Európe. Priemysel generických a biosimilárnych liekov sa zmobilizoval, aby dokázal zabezpečiť dodávky liekov v tých najťažších časoch. Dlhodobá udržateľnosť nášho záväzku voči verejnému zdraviu si však vyžaduje vytvorenie premyslených a jasných politík, ktoré zaistia dostupnosť liekov pre pacientov, cenovo udržateľné inovácie a spoľahlivé dodávky liekov. Len spoločne dokážeme zabezpečiť najlepší možný prístup k liekom a rovnosť v oblasti zdravia v Európskej (zdravotnej) únii!

Vítame, že Medicines for Europe, ktorej je GENAS členom, sa snaží podporiť politiky členských krajín EÚ odporúčaniami, ktoré pomôžu zabezpečiť prístup k účinným, bezpečným a kvalitným liekom na Slovensku. Aj v rámci slovenskej liekovej politiky sa snažíme docieliť implementáciu takých podmienok, ktoré zabezpečia spravodlivý a včasný prístup k liečbe generickými a biosimilárnymi liekmi všetkým slovenským pacientom“, hovorí Terézia Szádocka, prezidentka Asociácie GENAS. „Preto považujeme za nevyhnutné odstrániť najväčšie legislatívne bariéry: zosúladiť externé referencovanie (porovnávanie cien liekov v EÚ) podľa medzinárodného odporúčania EURIPID, umožniť aj navýšenie ceny lieku prostredníctvom referencovania a zrušiť nesystémovú výnimku z fixného doplatku, ktorá bráni penetrácii generických a biosimilárnych liekov na slovenskom trhu“, dodáva Szádocka.

Zdroje
Ak si chcete prečítať celý manifest, navštívte stránku (https://www.genas.sk/sk/kampane/manifesto; https://www.medicinesforeurope.com/manifesto-2024/)
Viac informácií o voľbách do Európskeho parlamentu nájdete na stránke https://elections.europa.eu/en/