Osvetová kampaň upozorňuje na potenciál generických liekov: Čo o nich viete? Väčšina Slovákov generikám dôveruje

Pridané: 12. 07. 2021

WEB, dátum: 06. 07. 2021, zdroj: slovenskypacient.sk

Až 56 % pacientov na Slovensku denne užije generické lieky. Najčastejšie nimi riešime kardiovaskulárne ochorenia, hypertenziu, diabetes, psychické, neurologické choroby, ale aj ochorenia tráviaceho traktu a alergie. O generikách už síce počujeme niekoľko rokov, málokto však vie, o čo presne ide a objavili sa aj pochybnosti o ich účinku. Dnes už mnohé významné spoločnosti a osobnosti z oblasti všeobecného lekárstva, lekárnictva, a tiež zdravotné poisťovne upozorňujú, že je vhodné či dokonca potrebné generické lieky využívať, z viacerých dôvodov.

Prečo by nás mali generiká zaujímať?

Sú generické lieky vôbec kvalitné alebo len menej kvalitnou náhradou „originálov“?

Prečo podporujú generiká aj poisťovne?

Aký je potenciál potenciál generických a biosimilárnych liekov na Slovensku?

Čo ukázali prieskumy?

Nechajme prehovoriť čísla

Väčšinu, 67 % receptov vydaných v Európe tvoria generické lieky, odčerpávajú však iba 29 % celkových výdajov členských štátov na lieky. Bez konkurencie výrobcov generických liekov by európske štáty minuli ročne 100 miliárd eur naviac.

Až 70-80 percent všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť v EÚ (teda zhruba 700 miliárd EUR), v súčasnosti vynakladáme na liečbu chronických ochorení.

Hodnota generík spočíva v ich trojnásobnom prínose:

  • všeobecná ekonomická hodnota,
  • pridaná hodnota liečby z pohľadu pacienta,
  • lepší prístup k liečbe.

Generiká zlepšujú dostupnosť a šetria peniaze

Podľa stanoviska Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP) majú generické a biologicky podobné lieky zásadný význam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – v liečbe akútnych aj chronických ochorení. Významnou mierou prispievajú k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti za nižšiu cenu.
Sú rovnako kvalitné

Generické lieky spĺňajú rovnako prísne požiadavky na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť ako „originálne“. Možno neviete, že aj generiká obsahujú rovnaké účinné látky, ktoré sú známe z vývoja originálneho lieku. Avšak vďaka použitiu nových technológií prinášajú špecifické možnosti, ktoré vyhovujú potrebám pacienta i cieľom liečby. „Vďaka generikám má navyše pacient v lekárni na výber liek so žiadnym alebo minimálnym doplatkom,“ dodáva PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).

Generiká ako lieky s pridanou hodnotou

„Práve lieky s pridanou hodnotou môžu znamenať prínos pre zdravotný systém v rámci nového modelu starostlivosti o pacienta. Príkladom v praxi je tableta s dlhodobým predĺženým alebo riadeným uvoľňovaním, ktorá umožní pacientovi užívať liek raz denne namiesto dvakrát denne. Alebo liek upravený do kvapalnej formy u pacientov, ktorí nemôžu prehĺtať tablety. Prípadne samo-injektovateľný liek určený na užívanie v domácom prostredí, ktorý bol dostupný len v intravenóznej forme a mohol ho podávať iba špecializovaný personál v nemocnici (napríklad pri zápalových ochoreniach),“ hovorí PharmDr. Miroslava Snopková.

Poteší sa aj vaša peňaženka: Lekári aj lekárnici upozorňujú na nezastupiteľný význam generík. Vďaka generikám máte v lekárni na výber liek bez doplatku, alebo len s minimálnym doplatením.

Generické lieky podporujú tiež zdravotné poisťovne

Z pohľadu zdravotnej poisťovne, ako platcu, nezáleží na tom či vám lekár predpíše „originálny“, alebo „generický liek“. Výška úhrady zdravotnej poisťovne je na úrovni najlacnejšieho lieku v referenčnej skupine liečiva. Z hľadiska zachovania stability a udržateľnosti financovania zdravotnej starostlivosti je však dôležité, aby generické a biologicky podobné lieky vstupovali na trh priebežne a boli čo najširšie používané v terapeutickej praxi.

Predpisovanie (a výdaj) generík, respektíve biosimilárov prináša úžitok predovšetkým pacientom, pretože spravidla znižuje doplatky za lieky. Lekár i lekárnik majú povinnosť informovať o výške doplatku za predpísaný liek, aj o možnosti výberu generického lieku s rovnakou účinnou látkou ako má originál.

Napríklad, Všeobecná zdravotná poisťovňa vníma zlepšovanie dostupnosti generických a biosimilárnych liekov ako cestu na odliečenie väčšieho množstva pacientov modernými a účinnými liekmi. A pritom za rovnaké alebo nižšie finančné prostriedky.

Aký potenciál majú generiká a biosimiláry?

Ak by sme využívali generické a biosimilárne lieky vo väčšej miere, vedeli by sme na Slovensku dosiahnuť úspory verejných zdrojov v orientačnej výške až do 50 miliónov eur ročne.

„Tieto peniaze by sa dali použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov či iné priority v zdravotníctve. Oproti vlaňajšku pozorujeme čiastočné zlepšenie pri revízii úhrad, stále sú však v platnosti bariéry pri vstupe generík na trh. Potenciál úspor nie je plne využitý ani pri centrálnom nákupe liekov a prehodnocovaní nákladovej efektívnosti skôr zaradených liekov. Už niekoľko rokov tiež zaznamenávame negatívny trend vstupu generík na trh v SR, čo je spôsobené aj národnou legislatívou v oblasti cenotvorby,“ hovorí PhDr. Peter Goliaš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Zdá sa teda, že nás čaká ešte dlhšia cesta, i keď pacienti generikám dôverujú.

Pacienti generikám dôverujú

Podľa prieskumu verejnej mienky vníma generické lieky pozitívne až 40 % ľudí na Slovensku. Generiká schvaľuje Európska lieková agentúra (EMA) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Dôverujú im aj pacientky s rakovinou prsníka:

„Dôverujeme lekárom a lekárnikom, pretože sú to odborníci, ktorí vedia, aké liečivo je pre daného pacienta to najlepšie,“ hovorí Eva Bacigalová, predsedníčka OZ Amazonky. Upozorňuje však, že je nevyhnutné, aby predpisujúci lekári zohľadňovali potreby všetkých pacientov rovnako. „Balík financií určený pre zdravotníctvo nie je nekonečný. Preto, ak liečba jednej pacientky má rovnako účinnú no lacnejšiu alternatívu, umožňuje podanie drahšej liečby inej pacientke, pre ktorú iná alternatíva neexistuje. Je to cesta, ako rozumne poskytnúť vhodnú starostlivosť väčšiemu množstvu pacientov, preto tento model vítame,“ dodáva.

Generické lieky v starostlivosti o liečbu pacientov s onkologickými ochoreniami by sme mali považovať za príležitosť na zvýšenie dostupnosti liečby pre pacientov. Zároveň aj ako prevenciu nedostatku liekov prostredníctvom väčšieho výberu.

Na aké bariéry narážajú generiká?

Hlavné prekážky širšieho využívania generík a biosimilárnych liekov na Slovensku podľa Asociácie pre generické a biosimilárne lieky sú:

  • preregulovaný systém stanovovania úhrad generických liekov, najmä v zmysle trojprahových vstupných podmienok na trh a pretrvávajúcej výnimky z fixného doplatku pre lieky,
  • systém referencovania liekov,
  • netransparentné a nepredvídateľné legislatívne prostredie.

„Legislatíva v SR neumožňuje zvýšenie ceny pre všetky kategorizované lieky v rovnakej miere. Zákonom definované podmienky pre zvýšenie ceny lieku sú nastavené najmä pre výrobcov, ktorí nemajú konkurenciu na trhu,“ upozorňuje Terézia Szádocka, prezidentka asociácie GENAS.

O čom je osvetová kampaň Hodnota generík?

„Každý človek sa počas svojho života stretne s rôznymi chorobami. U seba, u svojich blízkych či známych. Pokiaľ je potrebné liečiť ich liekmi, veríme odporúčaniu svojho lekára, ktorý pre nás vyberie správnu účinnú látku a dávkovanie. Účinná látka musí vždy spĺňať prísne farmakologické štandardy. Je rovnako účinná a bezpečná v generických, aj v originálnych liekoch. Pre pacienta majú generiká neraz aj nižšie doplatky pri rovnakej účinnej látke ako v originálnom lieku. Tým pádom sú dostupnejšie. Generiká umožňujú lekárom liečiť moderne a rovnako bezpečne ako originálnymi liekmi,“ hovorí MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

Milióny európskych pacientov profitujú z lepšej dostupnosti k liečbe, ktorá predstavuje zlatý štandard. Na druhej strane – vďaka generickým liekom je možné liečiť dvojnásobok pacientov bez zvyšovania nákladov. Ak máte otázky, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára/-ku, lekárnika/-čku.