Problémy s vysokými cenami energií a infláciou

Pridané: 21. 10. 2022

Výrobcovia generických a biosimilárnych liekov združení v Asociácii GENAS poukazujú na problémy s vysokými cenami energií a infláciou v Európe, ktoré sa nevyhnutne premietajú aj do zvýšenia reálnych nákladov na výrobu liekov dovážaných na náš trh.

lovensko nie je sebestačnou krajinou vo výrobe liekov, sme odkázaní takmer výlučne na ich dovoz. Materské firmy už vyčerpali všetky interné možnosti úspor a zvýšenie cien v našej krajine je nevyhnutnosťou, ktorú však na Slovensku ovplyvniť nevieme.

Ak sa nepodarí nájsť spoločné riešenie, slovenským pacientom hrozí AKÚTNA NEDOSTUPNOSŤ LIEKOV.

Riešenie tejto krízovej situácie zabráni odchodu viacerých liekov zo slovenského trhu a vzhľadom na vzniknutú ekonomickú situáciu je opodstatnené dofinancovanie zdravotníctva.

Ak chceme zachovať súčasnú dostupnosť generík a biosimilárov, je potrebné zaviesť legislatívne opatrenia umožňujúce opodstatnený nárast cien liekov hradených z VZP zohľadňujúci rast energií, obalových a dopravných nákladov i infláciu, ako to riešia už niektoré krajiny v rámci EÚ “ povedala T. Szádocka, prezidentka GENAS.