TASR - GENAS bojuje proti patentovému prepojeniu v Slovenskej republike

Pridané: 07. 04. 2006
Ide o odborné usmernenie – LP/31/2006-SF, ktorým sa usmerňuje postup Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri posudzovaní žiadosti o registráciu lieku z hľadiska ochrany patentových práv a dodatkových ochranných osvedčení. Kontroverzným je predovšetkým článok 2(4), kde sa hovorí: „Štátny ústav rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu lieku, ak liek alebo liečivo obsiahnuté v lieku je chránené patentom alebo dodatkovým ochranným osvedčením v prípade, ak predmetom žiadosti o registráciu lieku nie je originálny liek (§21 ods.12 zákona). Dôvody zamietnutia podľa §21a ods.5 zákona nie sú týmto ustanovením dotknuté.

Uvedené opatrenie je „proti Európskej legislatíve a Európskej zvyklosti“ uviedol generálny riaditeľ EGA p. Greg Perry v liste adresovanom ministrovi zdravotníctva SR. „Na základe nového odborného usmernenia bude podanie žiadosti o registráciu generického lieku ako aj vydanie rozhodnutia o registrácii generického lieku pozdržané o niekoľko rokov, dôsledkom čoho bude znemožnený prístup pacientom k cenovo dostupnejších generickým liekom.“

GENAS sa preto domnieva, že ak dôjde ku schváleniu navrhovaného znenia zákona 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, celý systém generickej substitúcie nových a finančne nedostupných liekov sa stane nefunkčným, čo bude mať dopad aj na štátny rozpočet.

Publikované na www.tasr.sk, dňa 7.4.2006.

Viac informácií v GENERIC bulletin (.jpg) tu...