Zdravie: GENAS víta záujem MZ SR riešiť dostupnosť liekov na Slovensku

Pridané: 02. 08. 2021

WEB, dátum: 23.07.2021, zdroj: lekari.sk

Bratislava 23. júla (TASR) – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (GENAS) víta záujem Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR riešiť efektívnosť vyžívania verejných zdrojov, ako aj dostupnosť liekov na Slovensku. Ako pre TASR uviedla prezidentka asociácie Terézia Szádocka, čakajú na konkrétne znenie novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Označila ju za "veľmi potrebnú" a "dlhoočakávanú"."Už niekoľko rokov zaznamenávame klesajúci trend vstupu generických a biosimilárnych liekov na slovenský trh, čo je spôsobené národnou legislatívou v oblasti cenotvorby a liekovej politiky," povedala.Poukázala na analýzu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) z minulého roka. Podľa nej by bolo možné pri lepšom využívaní generických a biosimilárnych liekov na Slovensku dosiahnuť úspory verejných zdrojov vo výške asi 50 miliónov eur ročne. Tieto peniaze by sa dali použiť na rozšírenie liečby pre viacerých pacientov či iné priority v zdravotníctve. Ako hlavné prekážky širšieho využívania generík a biosimilárov na Slovensku vníma GENAS preregulovaný systém stanovovania úhrad pre generické a biosimilárne lieky - najmä trojprahové vstupné podmienky na trh, absenciu automatickej revízie ich úhrad po vstupe do zoznamu kategorizovaných liekov, výnimku z fixného doplatku či systém referencovania cien liekov. Tie podľa asociácie prispievajú k netransparentnému a nepredvídateľnému legislatívnemu prostrediu. "GENAS vníma ako nevyhnutnú potrebu realizácie viacerých legislatívnych úprav, ktoré pomôžu odstrániť súčasné legislatívne prekážky nielen pre vstup nových generických a biosimilárnych liekov do systému úhrad, ale aj ich zotrvanie na trhu," dodala Szádocka s tým, že lepšou dostupnosťou generických a biosimilárnych liekov pre pacientov sa podporí nielen efektívne využívanie verejných zdrojov, ale aj udržateľnosť zdravotného systému.

MZ SR chce podporiť vstup nových inovatívnych liekov, ako aj generických a biologicky podobných liekov, ktoré pomáhajú znižovať finančné náklady z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Vyplýva to z legislatívneho zámeru novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. "Prioritnou motiváciou novelizácie zákona je zabezpečiť pre pacientov nové terapie, ktoré sú bežne dostupné v iných európskych krajinách," uviedlo MZ SR v predbežnom materiáli. Taktiež chce priniesť preventívne opatrenia, ktorých účelom je predísť odchodu nenahraditeľných liekov z úhradového systému, zvýšiť efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov na lieky a ostatné zdravotnícke technológie či napríklad zjednodušiť a zefektívniť rozhodovacie procesy.

Rezort priznal, že na Slovensku aktuálne nie je štandardne hradená väčšina nových inovatívnych liekov. Návrh by mal ísť do pripomienkového konania v auguste.