Nahlasovanie podnetov

01.01.2019

Etický kódex generického farmaceutického priemyslu na Slovensku nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Prípadné podnety môžete zasielať na našu adresu. V ľavom hornom rohu viditeľne označte „Etická komisia“.

Sídlo združenia:

Asociácia generických výrobcov GENAS 
Na Kopci 27
811 02 Bratislava

Kontaktný mail Etickej komisie:

eticka.komisia@genas.sk

Pridať podnet

Údaje označené * sú povinné