Asociácia Genas upozorňuje: Účelovým vládnym návrhom poslanci prehĺbia netransparentnosť liekovej politiky

Pridané: 08. 06. 2020

WEB, dátum: 08. 06. 2020, zdroj: webnoviny.sk

Účelovým vládnym návrhom poslanci prehĺbia netransparentnosť liekovej politiky. Asociácia pre generické a biosimilárne lieky (Genas) na to upozornila v tlačovej správe.

Reagovala tým na návrh noviel zákonov k mimoriadnym opatreniam súvisiacim so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, ktorým sa poslanci zaoberajú v zrýchlenom legislatívnom konaní. Nesúvisí však podľa asociácie s mimoriadnou situáciou s Covid-19, opätovne zavádza netransparentné podmienky, zvyšuje plytvanie verejnými financiami a porušuje hospodársku súťaž. Genas upozornila na to, že legislatívna norma sa mení bez opory o dopadovú štúdiu, chýba tiež možnosť pripomienkovania dotknutých subjektov.

Zrušenie výnimky z fixného doplatku

Ako konštatovala asociácia, vládnym návrhom sa mení schválená zmena zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.

Časť, ktorá ma nadobudnúť účinnosť 1. júla, mala zrušiť nesystémovú výnimku z fixného doplatku u liekov, ktoré majú v referenčnej skupine dostupnú generickú resp. biosimilárnu alternatívu. Dosiahlo by sa tak podľa Genas zníženie ceny drahších liekov férovou a transparentnou súťažou, a to bez negatívneho vplyvu na doplatok pacienta. „Navyše by priniesla úspory aj v oblasti vynakladania verejných zdrojov na zdravotníctvo,“ konštatovala asociácia.

Negatívny dopad na štátne výdavky

Genas upozorňuje na to, že nie je dôvod, aby sa pri dostupnosti liekov s rovnakým obsahom liečiva zakotvili nerovnaké podmienky na trhu a zabraňovalo sa tak férovej hospodárskej súťaži s významným negatívnym dopadom na výdavky štátu. Okrem plytvania verejnými zdrojmi bude podľa asociácie naďalej pretrvávať porušovanie hospodárskej súťaže ako aj absencia stimulov liečiť pacientov generikom resp. biosimilárom.

Nepredvídateľnosť podmienok môže mať podľa Genas za následok nielen odchod výrobcov generík resp. biosimilárov zo slovenského trhu, ale aj rozhodnutie vôbec nevstúpiť na trh. To by mohlo mať za následok nedostatočnú dostupnosť liekov predovšetkým pre chronicky chorých pacientov.

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky Genas

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky Genas združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Vznikla v roku 2000 a združuje 15 farmaceutických spoločností. Na slovenský trh v súčasnosti generickí výrobcovia dodávajú každoročne viac ako 68,4 milióna balení liekov. Je členom európskej generickej asociácie Medicines for Europe, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu a patrí k jednému zo štyroch zakladateľov Slovenskej organizácie pre overovanie liekov.

GENAS - napísali o nás