Efektívnosti v zdravotníctve môžu pomôcť aj generiká

Pridané: 11. 07. 2019

WEB, dátum: 11. 07. 2019, zdroj: vzdravotnictve.sk

Je dôležité zvyšovať efektívnosť v zdravotníctve, tvrdí riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze na ministerstve financií Štefan Kišš. Ako tiež uviedol na tlačovej besede Asociácie generických výrobcov GENAS, v prípade generík je možnosť nakupovať lacnejšie lieky s rovnakými zdravotnými účinkami ako má originálny liek.

„Rovnako ako o potrebe zvyšovať financie pre zdravotníctvo, sa musíme rozprávať aj o výsledkoch,“ konštatoval Kišš.

Slovensko podľa neho dáva do zdravotníctva vzhľadom na stupeň rozvoja našej ekonomiky primerane veľa financií v porovnaní so susedmi alebo podobnými krajinami. „Ale výsledky, ktoré za tieto peniaze dosahujeme, výrazne zaostávajú,“ zhodnotil. Preto by sme sa podľa neho mali intenzívne rozprávať, ako zlepšovať z vnútorných zdrojov efektívnosť v zdravotníctve.

Na lieky ide ročne 1,2 mld. eur

„Celkové výdavky na slovenské zdravotníctva dlhodobo nezodpovedajú jeho výsledkom. Preto považujem v prípade zdravotníctva za obzvlášť dôležité popri zvyšovaní výdavkov na zdravotníctvo usilovať aj o zlepšovanie jeho vnútornej efektívnosti,“ uviedol.

Významnou položkou v rozpočte sú lieky. Z verejných financií na ne ide približne 1,2 mld. eur. Slovensko dáva na lieky v rámci zdravotníctva aj pomerovo výrazne viac peňazí ako ostatné krajiny v rámci V4. „Samotná generická preskripcia je téma aj pre verejné financie tým, že je možnosť nakupovať lacnejšie lieky s rovnakými zdravotnými účinkami. Teda dostaneme tú istú hodnotu za menej peňazí,“ vysvetlil Štefan Kišš.

Ušetrené peniaze by sa podľa neho mohli použiť na iné, inovatívnejšie lieky alebo na inú formu zdravotnej starostlivosti. „Keby pacienti vždy užívali najlacnejší zameniteľný liek zo skupiny (štandardne generikum), vyhli by sa v roku 2018 doplatkom v celkovej hodnote desiatok miliónov eur,“ doplnil.

Generiká nie sú len lacnejšie ekvivalenty

Aj podľa GENAS na Slovensku stále vynakladáme veľa prostriedkov za lieky, za ktoré existujú rovnocenné náhrady. Generiká znižujú výdavky za zdravotnú starostlivosť bez znižovania kvality.

Biologická liečba je používaná pri ťažkých ochoreniach, ale väčšina Slovákov ju nepozná

Ako upozornila podpredsedníčka asociácie GENAS Michaela Palágyi, generiká môžu mať svoju pridanú hodnotu. „Poskytujú mnohé vylepšenia, ako napríklad lepšiu formu a spôsob podania lieku, racionálnejšie alebo nové terapeutické použitie, ako aj zlepšenie bezpečnostného profilu lieku,“ konštatovala.

Znamená to, že výrobcovia generík môžu napríklad vyvinúť liek s dvomi liečivami či zmeniť jeho formu. Intravenózne injekcie môžu pri zachovaní tej istej molekuly vylepšiť na subkutánne. Tým si pacient môže liek podávať sám.

Medzi ďalšie možnosti patrí aj zmena v aplikácii lieku. V prípade agresívnej chemoterapie vylepšené spôsoby podávania viac chránia aj samotných zdravotníckych pracovníkov.

GENAS

Asociácia generických výrobcov združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov pôsobiacich na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2000 a združuje 16 farmaceutických spoločností (Zentiva, Teva, Krka, Sandoz, Mylan, Egis, Stada, Fresenius-Kabi, Medochemie, Glenmark, Adamed, Cande, Desitin, Hikma, Vitabalans a Vipharm).

GENAS - napísali o nás