GENAS: SR pri výdavkovo najväčších molekulách v prieniku biosimilárov zaostáva

Pridané: 16. 05. 2019

AGENTÚRA, dátum: 15. 05. 2019, zdroj: Tasr

SR pri výdavkovo najväčších molekulách v prieniku biosimilárov zaostáva

Slovensko pri výdavkovo najväčších molekulách v prieniku biosimilárnych, čiže biologicky podobných liekov zaostáva za mnohými vyspelejšími štátmi Európskej únie (EÚ). Tvrdí to Asociácia generických výrobcov (GENAS), ktorá to považuje za nevyužitú príležitosť dostupnú pre systém slovenského zdravotníctva.

Vývoj v krajinách EÚ by mohol inšpirovať slovenských regulátorov aj zdravotné poisťovne k otvorenejšiemu prístupu pri cenotvorbe a zavádzaní súťaže medzi referenčnými a biosimilárnymi liekmi,“ mieni riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš.

V porovnaní s minulosťou prichádza podľa slov šéfa inštitútu k podstatne rýchlejšiemu prieniku nových biologicky podobných liekov na trhy krajín EÚ. „Najvýraznejšie sa to ukazuje pri molekulách rituximab, trastuzumab a adalimumab, ktoré patria vo svete aj na Slovensku medzi lieky s najväčším obratom,“ povedal.

Ak by vstup ďalších biosimilárnych liekov zaregistrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) viedol k 25- až 35-percentnému zníženiu cien liekov a toto zníženie by sa v plnej miere prejavilo vo finančnej úspore, získali by verejné zdroje podľa odhadu INEKO 28 až 40 miliónov eur ročne.

„Paradoxom je, že práve ekonomicky najvyspelejšie krajiny zavádzajú najefektívnejšie opatrenia a majú najvyšší podiel biosimilárnych liekov na celkovom objeme biologickej liečby,“ uviedol farmakoekonóm Branislav Obšitník. Poukázal pritom na fakt, že slovenské zdravotníctvo vynakladá na originálne lieky 75 percent liekového rozpočtu.

Predsedníčka asociácie GENAS Terézia Szádocka pripomenula, že generické a biologicky podobné lieky predstavujú bezpečnú, dostupnú a efektívnu liečbu pre chronicky chorých pacientov, šetriac pritom zdroje verejného zdravotníctva.