Generiká nahrádzajú originálne lieky

Pridané: 14. 07. 2019

TV, dátum: 14. 07. 2019, zdroj: STV1

Ľubomír BAJANÍK, moderátor
Na lieky míňame z verejných zdrojov viac ako miliardu eur ročne. Najviac na antibiotiká a lieky pre psychiatrických pacientov. Generiká sú lacnejšie a nahrádzajú originálne lieky. Výrobcovia inovatívnych liečiv však tvrdia, že peniaze ušetrení pri generikách by sa mali investovať do vývoja nových liekov.

Ján ZOŠÁK, redaktor
Originálny liek má približne 20 rokov patentovú ochranu,ktorá ho chráni pred konkurenciou. Skúsenosti získané počas liečby vie potom využiť aj generický výrobca, čo sa aj v praxi deje. Tak vznikajú generiká a lieky s pridanom hodnotou.

Michaela PALAGYIOVÁ, podpredsedníčka Genas, asociácie generických výrobcov
Generické lieky sú úplne porovnateľné s originálnymi liekmi avšak pri liekoch s pridanou hodnotou je nevyhnutné, aby výrobca deklarovať tie rozdiely, toxikologicky farmakologickými skúšaniami a inými údajmi. To znamená, musí preukázať, tú pridanú hodnotu tými dodatočnými údajmi.

Ján ZOŠÁK, redaktor
Niektorí pacienti generikám a liekom s pridanom hodnotou nedôverujú. Vďaka nim sa však v niektorých prípadoch podarí zredukovať dennú dávku liekov.

Pavel ŠEBEK, riaditeľ vývoja Zentiva CZ
Místo dvou, tří tabletek, berete jenom jednu tabletku, takže potom samořejme tá komplice toho pacienta je daleko větší, než když si musí vzít tři tablety z různych tří balení v různou dobu.

Ján ZOŠÁK, redaktor
Pridaná hodnota lieku sa môže docieliť aj zmenou spôsobu podania alebo sily lieku či rozšírením cieľovej skupiny pacientov. Podiel generických liekov na slovenskom trhu predstavuje viac ako 60 percent balení zo všetkých predaných liekov pre chronicky chorých pacientov. Celkovo za všetky lieky platíme viac ako susedné krajiny.

Štefan KIŠŠ, Útvar hodnoty za peniaze, MF SR
Keby sme dávali porovnateľne s našimi susedmi na samotné lieky v porovnaní s ostatnými kategóriami výdavkov, tak by sme mohli znížiť výdavky na lieky o 160 miliónov eur.

Ján ZOŠÁK, redaktor
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu generiká neodcudzuje. Ale tvrdí, že ušetrené peniaze by sa dali využiť na vývoj nových liekov.Pripomína, že trvá 4 roky, kým sa nový inovatívny liek dostane k pacientovi.

Branislav BUDKE, predseda doz. rady Asociácie inov. farmac. priemyslu
Na Slovensku treba uľahčiť vstup inovatívnych liekov a za nimi potom môžu prichádzať generiká, ktoré po rokoch šetria náklady zdravotným systémom. Práve originálny liek je ten, ktorý prináša inováciu pre pacientov zlepšenie kvality života, predĺženie života a tak ďalej.

Ján ZOŠÁK, redaktor
Či už generiká alebo originálne lieky, oboje spĺňajú všetky štandardy, ktoré vyžaduje legislatíva. Preto by sme im podľa odborníkov mali dôverovať. Ján Zošák, RTVS.